Zakończenie „obecnego złego świata”

 1. Literalne niebiosa i ziemia będą trwać wiecznie
  Spełniając obietnicę zawartą w jednym z odcinków naszej serii o światach i wiekach biblijnych pragniemy obecnie zająć się niektórymi kwestiami związanymi z zakończeniem się drugiego, „obecnego złego”, świata – rozpoczynając od zbadania dwóch grup wersetów, z których jedne mówią o wiecznym trwaniu „obecnych niebios i ziemi”, lub jak mówią inne przekłady: „niebios i ziemi, które teraz są”, a drugie o ich zniszczeniu. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się grupą wersetów wskazujących na to, że literalne niebiosa i ziemia będą trwać wiecznie.
 2. Symboliczne niebiosa i ziemia zostaną zniszczone
  W pierwszej części niniejszego cyklu rozważyliśmy wersety Biblijne bez wątpienia odnoszące się do literalnych „niebios i ziemi, które teraz są” i uczyły o ich wiecznej trwałości. W dzisiejszym odcinku zaczniemy analizę drugiej grupy wersetów – równie jednoznacznie uczących, że (symboliczne) „niebiosa i ziemia, które teraz są”, przestaną istnieć.
 3. ‚Niebo zostało usunięte, zwinięte jak zwój…’
  Kontynuując analizę drugiej grupy wersetów – uczących, że symboliczne „niebiosa i ziemia, które teraz są”, przestaną istnieć, zajmiemy się dziś wersetem z Apokalipsy rozdziału 6 wersetu 14: „Niebo zostało usunięte, zwinięte jak zwój, a każda góra i wyspa zostały przesunięte ze swego miejsca”
 4. ‚Dobre rozbieranie słowa prawdy’
  Po zauważeniu dwóch grup tekstów – jednych mówiących o wiecznym trwaniu niebios i ziemi, a drugich mówiących o ich zniszczeniu, chcemy „dobrze rozebrać” – oddzielić od siebie te świadectwa zauważając, że pierwsza grupa tych tekstów mówi o wiecznym trwaniu literalnych niebios i ziemi, a druga – o zniszczeniu symbolicznych niebios i ziemi. Skoro więc niszczone będą symboliczne niebiosa i ziemia – to środek, który je zniszczy: ogień, również musi być symboliczny.
 5. Symboliczny ogień
  W poprzednim odcinku zauważyliśmy, że ogień, który ma zniszczyć te niebiosa i ziemię, także jest symboliczny, tak jak symboliczne są same te „niebiosa i ziemia” (porządek rzeczy), które mają zostać zniszczone. Dziś wskażemy niektóre spośród wielu wersetów dowodzących, że ogień jest w Piśmie Świętym używany symbolicznie do przedstawienia zniszczenia i niszczącego ucisku.
 6. Pięć form zła ucisku
  Po zauważeniu biblijnych świadectw wskazujących, że ogień jest w Piśmie Świętym używany symbolicznie do przedstawienia zniszczenia i niszczącego ucisku, zastanowimy się obecnie w skrócie nad pięcioma formami zła, które wspólnie składają się na ów symboliczny ogień, przez który usunięty zostanie obecny zły porządek rzeczy.
 7. Rozmaite symbole biblijne opisujące ucisk kończący ‚obecny zły świat’
  To, że ogień z rozważanego przez nas tekstu (2 Piotra rozdział 3 wersety 7 i 10-12) jest symboliczny nie wynika tylko z symboliki niszczonych przez niego niebios i ziemi; nie jest to też tylko wynik faktu, że składa się on z ogólnoświatowej wojny, rewolucji, anarchii, głodu i zarazy. Dodatkowym dowodem na to są także liczne inne figury/symbole biblijne użyte do opisania tego niszczącego ucisku.