Okup i restytucja

Okup i restytucjaZ przedstawionego w poprzednich seriach w ogólnym zarysie Boskiego Planu widać, że zamiarem Boga wobec ludzkości jest restytucja, czyli przywrócenie człowieka do stanu pierwotnej doskonałości i chwały utraconej w Edenie. Najsilniejszy i decydujący dowód odnoszący się do tego przedmiotu najlepiej może być zrozumiany wtedy, gdy doceni się w pełni zasięg i charakter Okupu. Przepowiedziana przez apostołów i proroków restytucja musi nastąpić po złożeniu Okupu jako sprawiedliwy i logiczny bieg wydarzeń. I tym tematem zajmujemy się właśnie w niniejszej serii.

 1. Restytucja zagwarantowana przez Okup
  W pierwszym odcinku zwrócimy uwagę na to, że restytucja jest zagwarantowana przez Okup jaki złożył za nas Chrystus
 2. Druga (pierwsza) próba
  W tym odcinku zajmujemy się różnicą między pierwszą i drugą próbą ludzkości – jako, że ta druga próba nastąpi właśnie po dokonaniu restytucji
 3. Zastosowanie Okupu za wybranych i za niewybranych
  W tym odcinku zajmujemy się niektórymi „szczegółami technicznymi” związanymi z drugą próbą ludzkości: niektórzy („wybrani”) tą drugą próbę mieli w trakcie swego życia, a ogół ludzkości („niewybrani”) będzie ją miał po swym zmartwychwstaniu,  czyli w trakcie Dnia Sądu
 4. Wyrok i nadzieja na jego zdjęcie
  W tym odcinku zajmujemy się kwestią wyroku jaki ściągnął na siebie (i w konsekwencji także nas) Adam, oraz istnienia nadziei na zdjęcie tego wyroku z człowieka.
 5. Niezmienność wymagań Boskiej sprawiedliwości
  W tym odcinku zwrócimy uwagę na to, iż Bóg pokazał w jaki sposób może być osiągnięte błogosławienie wszystkich narodów Ziemi przez „Nasienie Abrahama” – i że jest to jedyny możliwy do przyjęcia sposób, który zadośćuczyniłby Jego niezmiennej sprawiedliwości
 6. ‚Nie ma u Boga niesprawiedliwości’
  W tym odcinku zajmujemy się pokazaniem tego, że tak jak sprawiedliwość po zgrzeszeniu wymagała potępienia człowieka, tak też po złożeniu Okupu za grzesznika, ta sama sprawiedliwość wymaga usprawiedliwienia człowieka
 7. Jezus zapłacił za nasze grzechy
  W dalszym ciągu zwracamy uwagę na Boską sprawiedliwość – szczególnie zaś na to, że skoro śmierć jest karą, czyli zapłatą za grzech, to gdy grzech zostanie unieważniony, płacenie za niego też musi się we właściwym czasie skończyć
 8. Czy zmartwychwstali ludzie zmieszczą się na Ziemi?
  Czy restytucja jest wykonalna – czyli czy, jeżeli zmartwychwstaliby wszyscy kiedykolwiek żyjący ludzie, to czy starczyłoby dla nich miejsca na Ziemi?
 9. Czy przywrócenie człowieka do stanu pierwotnego byłoby przekleństwem?
  Czy restytucja jest pożądana? – czy przywrócenie człowieka do stanu pierwotnego byłoby przekleństwem?
 10. Czy osiągnięcia starożytności wskazują na niższy stopień rozwoju ówczesnych ludzi?
  Czy restytucja jest pożądana? – ludzie często wracają do „dawnych mistrzów” jako wzorów, a niektóre osiągnięcia starożytności wciąż niekoniecznie są możliwe do powtórzenia, przy całym współczesnym rozwoju…
 11. Czy dzisiejsze zdolności umysłowe są większe niż w przeszłości?
  Czy restytucja jest pożądana? – czy zdolności umysłowe współczesnych ludzi są większe niż w przeszłości? A jeśli nie – to jak można z ludzkiego punktu widzenia wytłumaczyć współczesny wzrost w wiedzy i wynalazczość?
 12. Czego uczy Pismo Święte na temat wzrostu wiedzy i wynalazków
  Kontynuując rozważania odnośnie pożądalności restytucji, spojrzymy na wzrost w wiedzy i wynalazczości z punktu widzenia Biblii – czy Pismo Święte zapowiadało ten wzrost?
 13. Rezultaty nadejścia Tysiąclecia
  W ostatnim odcinku tej serii przyglądamy się rezultatom nadejścia tego oczekiwanego Tysiąclecia, i… zauważamy, że początkowo związane z nim błogosławieństwa prowadzą do największego ucisku w historii ludzkości…