Natura ludzka jest odrębna i różna od natury duchowej

Na obrazku jest fragment jakiegoś krajobrazu - kilka drzew, niebo. Na pierwszym planie po lewej stronie stoi rzeźba anioła z rozłożonymi skrzydłami oraz z wzrokiem utkwionym w górze. Po prawej stronie jest napis - tytuł niniejszej serii.Zapraszamy do śledzenia i analizowania kolejnych części naszej nowej serii tematycznej dotyczącej różnicy pomiędzy naturami: ludzką i duchową, oraz przyszłego stanu w jakim będą po zmartwychwstaniu żyli ludzie.

 1. Wstęp – powszechne błędne zrozumienie
  Kilka słów wstępu, oraz nakreślenie problemu jaki wynika z niezrozumienia istoty doskonałego człowieczeństwa, błędnego zrozumienia słów „śmiertelny” i „nieśmiertelny” oraz niewłaściwego pojęcia o sprawiedliwości.
 2. Doskonałość stworzonego człowieka
  W tym odcinku pokazujemy, iż Biblia uczy, że istnieli wyłącznie dwaj doskonali ludzie: Adam i Jezus i zastanawiamy się na czym polegała owa pierwotna doskonałość człowieka.
 3. Stopnie istnienia
  W tym odcinku zwracamy uwagę na to iż istnieją różne stopnie istnienia – wyższe, bądź niższe, a jednak każdy z nich mimo to może być doskonały – na swoim poziomie.
 4. Doskonały człowiek nie jest istotą duchową
  W tym odcinku pokazujemy z kilku punktów widzenia, że doskonały człowiek nie był istotą duchową – więc i Jezus gdy był tu na ziemi po raz pierwszy nie był istotą duchową.
 5. Jezus nie był hybrydą
  W tym odcinku skupiamy się na ukazaniu, że Jezus nie miał dwóch zmieszanych ze sobą natur – jeśli był doskonałym odpowiednikiem Adama, to musiał mieć także taką samą naturę jak Adam.
 6. Jakie są duchowe istoty? Cz.1 – Wstęp
  W tym odcinku zaczniemy odpowiadać sobie na pytania o właściwości ciał istot duchowych, ale najpierw kilka słów o tym, że można te kwestie zrozumieć tylko przy pomocy ducha świętego.
 7. Jakie są duchowe istoty? Cz.2 – Niewidzialne
  W tym odcinku wskażemy pierwszą z właściwości ciał istot duchowych – to jest, iż mogą być, i często są, obecni, acz niewidzialni.
 8. Jakie są duchowe istoty? Cz.3 – Mogą się materializować
  W tym odcinku wskażemy, że mogą one przyjmować ludzkie ciała i ukazywać się jako ludzie (co jest nazywane także „materializacją”)
 9. Jakie są duchowe istoty? Cz.4 – Chwalebne i świetliste
  W tym odcinku skupiamy się na tym, że w swym naturalnym stanie są one wspaniałe.
 10. Znaczenie słów „śmiertelność” i „nieśmiertelność”
  W tym odcinku zaczynamy rozważać kwestię śmiertelności, bądź nieśmiertelności istot duchowych – od wyjaśnienia co w ogóle te terminy faktycznie oznaczają.
 11. Ani aniołowie ani doskonali ludzie nie są nieśmiertelni
  W tym odcinku wskazujemy dowody na to, iż nieśmiertelność jest właściwością jedynie boskiej natury, oraz, iż aniołowie są śmiertelni.
 12. Czy sprawiedliwość wymaga traktowania wszystkich tak samo?
  Przechodzimy obecnie do zastanowienia się jaki będzie przyszły stan ludzkości – czy ktokolwiek, lub wszyscy mają się stać istotami duchowymi? A jeśli ktokolwiek ma zmienić naturę to dlaczego? kiedy? w jakim procesie? i co z pozostałymi? A rozpoczniemy to zastanowienie od odpowiedzi na pytanie: czy sprawiedliwość wymaga traktowania wszystkich tak samo?
 13. „Kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem?” – Rzymian rozdział 9 werset 20
  Obecnie zajmujemy się kwestią Bożej suwerenności w podejmowaniu decyzji odnośnie łask, jakimi obdarza swe stworzenia.
 14. Przyszły dział człowieka
  W tym odcinku zauważamy, że człowiek został stworzony tak, by docelowo żyć wiecznie jako istota cielesna na Ziemi, i zastanawiamy się chwilę nad chwalebnością tej biblijnej nadziei dla niego.
 15. Wybór Kościoła – bezwarunkowy, przynależność do niego – warunkowa
  W tym odcinku zauważamy, że choć to prawda, iż Bóg przewidział w swym planie wybór Kościoła – i to przed założeniem świata, to również prawdą jest iż nikt nie miał w tym Kościele zagwarantowanego miejsca, choćby zaoferowano mu szansę przynależności do niego.
 16. W jaki sposób dokonuje się przemiana natury ludzkiej na duchową?
  W tym odcinku skupiamy się w skrócie nad tym w jaki sposób owa przemiana się dokonuje u tych, których to dotyczy.
 17. Proces przemiany natury
  W tym odcinku zastanawiamy się nad procesem jaki przebiegał u tych poddanych owej przemianie.
 18. Czy ci, których dotyczyła przemiana natury, poznawali potem samych siebie?
  W tym odcinku zajmujemy się kwestią zachowania własnej tożsamości po zmartwychwstaniu w nowym ciele.