Pieśni Brzasku Tysiąclecia

„Pójdźcie, śpiewajcie Panu;
Wykrzykujmy radośnie
Skale zbawienia naszego”
„Usta moje śpiewającemi wargami chwalić Cię będą”


W przypadku, gdyby któryś z linków był nieaktualny/niedziałający, prosimy o informację na kontakt@zborbielawa.pl, dziękujemy!

linia podziału

1 – Daj, Boże Święty

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór Sela (www.dabhar.org/nagrania/sela/)

2 – Tyś kazał nam, o Panie mój

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór Sela (www.dabhar.org/nagrania/sela/)
fot. I.Sz.

15 – Kto krwią świętą?

Opublikowane przez Wiktora Szpunara
wyk. Chór Sela (www.dabhar.org/nagrania/sela/)

22 – Świętą Księgę, prawdy zdrój

Opublikowane przez Wiktorię F
wyk. Chór Sela (http://www.sela.pl)

37 – Na wybrzeżu

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór Sela (www.dabhar.org/nagrania/sela/)

51 – Niech się dzieje wola Twoja

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór Sela (www.dabhar.org/nagrania/sela/)

60 – Zapomnij o smutku

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór Sela (www.dabhar.org/nagrania/sela/)

65 – O, Dawco życia

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór konwencyjny ŚRM „Epifania”

76 – Już wschodzi Słońce przyszłych lat

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór Sela (http://www.sela.pl)

102 – Czekam wiernie Dnia Pańskiego

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór Sela (www.dabhar.org/nagrania/sela/)

127 – Przez trud i życia burze

Opublikowane przez Wiktora Szpunara
wyk. Chór Syloe

132 – Ja zaśpiewam o Chrystusie

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór Sela (www.dabhar.org/nagrania/sela/)

135 – Jezu racz w opiekę wziąć

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór Sela (www.dabhar.org/nagrania/sela/)

137 – Jezus jest ucieczką dusz

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór Sela (http://www.sela.pl)

191 – Nie należę już do siebie

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór Sela (www.dabhar.org/nagrania/sela/)

192 – Gdzie gwiazdek błyszczy rój

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór Sela (www.dabhar.org/nagrania/sela/)

216 – Przyszła chwila dla Syonu

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór Sela (www.dabhar.org/nagrania/sela/)

229 – Ja chcę Ci oddać życie

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór konwencyjny ŚRM „Epifania”

247a – Niebiański nasz Ojcze

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór Sela (www.dabhar.org/nagrania/sela/)

248 – Ach, patrz!

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór Sela (http://www.sela.pl)

255 – Radosna dziś nowina

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór Sela (www.dabhar.org/nagrania/sela/)

259 – Zbawco, Tyś życie dał

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór konwencyjny ŚRM „Epifania”

264 – W niebiańskiej chwale zstąpił już

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór konwencyjny ŚRM „Epifania”

272 – Do boju w imię krzyża

Opublikowane przez Wiktora Szpunara
wyk. Chór Sela

313 – Czy w dzień jasny czy też w mrok

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór Sela (www.dabhar.org/nagrania/sela/)

315 – Do światła dąż

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór Sela (www.dabhar.org/nagrania/sela/)

321 – Czymże, Panie, się odwdzięczę

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór Sela (www.dabhar.org/nagrania/sela/)

336 – Zostań z Bogiem

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór Sela (http://www.sela.pl)

337 – Święty, święty!

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór Sela (http://dabhar.org/nagrania/sela/)

340 – Zbliżmy się do Chrystusa stołu

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór Sela (www.dabhar.org/nagrania/sela/)

346 – Ojcze niebiański

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór Sela (www.dabhar.org/nagrania/sela/)

373 – Chwalże ma duszo Mocarza

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. nieznany

376 – O, nie smuć się

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Janusz Bigda (januszbigda.pl/)

390 – Hymn wdzięczności

Opublikowane przez Wiktora Szpunara
wyk. Chór Sela (www.dabhar.org/nagrania/sela/)

424 – Już wnet wieczna ewangelia

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór Sela (http://dabhar.org/nagrania/sela/)

425 – W ogrodzie ja byłem raz sam

Opublikowane przez Wiktora Szpunara
wyk. śpiewy konwencyjne ŚRM „Epifania”

426 – O, widzę, co na krzyżu tam

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór Syloe

427 – Kto ze łzami sieje

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór Sela (http://www.sela.pl)

442 – Bliżej, o bliżej

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór Sela (http://www.sela.pl)

448 – W obecnych dniach

Opublikowane przez Wiktora Szpunara
wyk. Zespół Alleluja (http://www.alleluja-jezus.pl/)

452 – Jak błogo wiedzieć

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór Syloe (http://www.facebook.com/chorsyloe)

457 – O, przyjdź błądzący grzeszniku

Opublikowane przez Wiktora Szpunara
wyk. Chór Sela (www.dabhar.org/nagrania/sela/)

467 – Groźnie się burzy

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór Sela (http://www.sela.pl)

468 – Cudnego mi Zbawcę Bóg dał

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. ?

475 – Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże

Opublikowane przez Wiktora Szpunara
wyk. Janusz Bigda (januszbigda.pl/)

476 – Jak szuka jeleń zdroju chłodzącego

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór Sela (http://www.dabhar.org/nagrania/sela/)

477 – Do śmierci z Biblią

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. ?

479 – Na nowo jeden rok przeminął

Opublikowane przez Badaczy Biblii
wyk. Chór Sela (http://www.dabhar.org/nagrania/sela/)