Zadanie 11: Rebusy

Zadanie 11: Rebusy

Droga młodzieży, drogie dzieci – po raz kolejny chcielibyśmy zaproponować Wam kreatywne spędzenie czasu z Biblią.

Kolejne z zadań polega na rozwiązaniu jednej lub więcej z zamieszczonych poniżej plansz z rebusami – czyli zadaniami, w których należy odgadnąć nazwy wyrazów przedstawionych na obrazkach i wymienić zawarte w nich odpowiednie litery na inne, wskazane obok, tak, żeby łącznie powstało jakieś hasło. Plansze mają różne poziomy trudności i, zgodnie z tematyką naszej strony, każda z nich dotyczy, lub nawiązuje do Biblii.

Apostoł Paweł pisze do tych wszystkich wierzących, którzy pokochali Pana Boga ponad wszystko to, co jest na świecie możliwe do osiągnięcia. Aby przeczytać cały werset, zgadnij brakujące wyrazy, które zostały ukryte w zagadkach w pliku poniżej:

Zadanie 11: Rebusy„Albowiem jestem tego pewien, że
ani (1) _______________,
ani (2) _______________,
ani (3) _______________,
ani (4) _______________,
ani (5) _______________,
ani (6) _______________,
ani (7) _______________,
ani (8) _______________,
ani (9) _______________,
ani żadne inne (10) ________________
nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” – list do Rzymian rozdział 8 wersety 38 i 39.

Życzymy miłej zabawy.