Zadanie 4: Ukryte obrazki

Zadanie 4: Ukryte obrazkiZadanie polega na rozwiązaniu jednej lub więcej z zamieszczonych poniżej plansz. Mają one różne poziomy trudności i, zgodnie z tematyką naszej strony, oczywiście każde słowo obecne na planszach jest terminem biblijnym, lub nawiązującym do Biblii

Na każdej z plansz został ukryty obrazek, będący rozwiązaniem. Obrazki należy odnaleźć przez połączenie kropek zgodnie z zasadami ogólnymi, oraz szczególnymi podanymi przy każdej z plansz

Zasady ogólne:

  1. Obrazek powstaje w wyniku połączenia kolejnych punktów ciągłą linią.
  2. Po zakończeniu łączenia punktów, ostatni z nich należy połączyć linią z pierwszym.
  3. Linia może przechodzić przez jeden punkt tylko raz – z wyjątkiem jak poniżej.
  4. Punkty przy których są przynajmniej dwa terminy są „punktami węzłowymi”, przez które linia może przechodzić więcej niż jeden raz.

Proponujemy następujące zadania związane z każdą z plansz:

  • zadanie główne: połącz punkty w odpowiedniej kolejności by odnaleźć ukryty obrazek
  • zadanie opcjonalne: co przedstawia ukryty obrazek?

Po wykonaniu wybranych zadań pochwal się tym na naszym profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/zborbielawa/) – zapraszamy i życzymy miłej zabawy.


Ukryty obrazek nr 1
„Apostołowie”
Poziom trudności: średni

Ukryty obrazek nr 1 - średni

 

Pobierz plik do wydruku

Zasady szczegółowe:

Na planszy należy połączyć imiona tych, którzy przynajmniej przez jakiś okres czasu byli Apostołami Jezusa Chrystusa, w takiej kolejności, w jakiej byli oni powoływani.

Podpowiedź: rozwiązania szukaj w Ewangeliach

Ukryty obrazek nr 2
„Synowie Jakuba”
Poziom trudności: średni

Ukryty obrazek nr 2 - średni

 

Pobierz plik do wydruku

Zasady szczegółowe:

Na planszy należy połączyć imiona tych, którzy byli synami Jakuba, w chronologicznej kolejności ich urodzenia.

Podpowiedź: rozwiązania szukaj w księgach Mojżeszowych


Ukryty obrazek nr 3
„Podróż Izraela do Kanaanu”
Poziom trudności: trudny

Ukryty obrazek nr 3 - trudny

 

Pobierz plik do wydruku

Zasady szczegółowe:

Na planszy należy połączyć nazwy miejsc i miejscowości, w których obozowali Izraelici w drodze od Egiptu do Kaanaanu, w takiej kolejności, w jakiej dochodzili do danych miejsc. Brzmienie nazw pochodzi z przekładu „Biblii Paulistów”.

Podpowiedź: rozwiązania szukaj w księgach Mojżeszowych