Mesjańskie błogosławieństwa dla cielesnego Izraela

Mesjańskie błogosławieństwa dla cielesnego IzraelaWśród wspaniałych proroctw Pisma Świętego jest wiele takich, które opisują wielkie błogosławieństwa jakimi ma być obdarzony Izrael, a poprzez niego wszystkie narody w czasie pokojowych rządów Mesjasza. W niniejszej krótkiej serii przedstawimy dwa z nich, to jest: Ezechiela rozdział 16 wersety 53-63, oraz Rzymian rozdział 11 wersety 7-33, wraz z naszymi komentarzami.

 1. Bóg przepowiada odbudowę Izraela
  Proroctwo o odbudowie Izraela: Ezechiela rozdział 16 wersety 53-63
 2. Tymczasowość częściowego zaślepienia Izraela
  Kilka ogólnych uwag odnośnie tymczasowości częściowego zaślepienia Izraela, przed rozważeniem listu do Rzymian rozdziału 11 wersetów 7-33
 3. Błogosławienie Izraela poprzedza błogosławienie świata
  Omówienie proroczej zapowiedzi apostoła Pawła, że przed zmartwychwstaniem i rozpoczęciem błogosławienia świata, najpierw błogosławieństwo dosięgnie cielesnego Izraela
 4. Ilustracja za pomocą drzewa oliwnego
  Omówienie listu do Rzymian rozdziału 11 wersetów 16-24, w których apostoł ilustruje przypadek narodu wybranego: Izraela – jego wybrania, odrzucenia i możliwości ich ponownego przyjęcia – na przykładzie drzewa oliwnego
 5. Cały Izrael będzie wyzwolony – cz.1
  W tym odcinku zaczynamy zajmowanie się listem do Rzymian rozdziałem 11 wersetami 25-33 – a konkretniej – rozważymy werset 25 i połowę 26
 6. Cały Izrael będzie wyzwolony – cz.2
  Omówienie drugiej połowy listu do Rzymian rozdziału 11 wersetu 26 i całego wersetu 27 – mówiących m.in. o zapowiedzi, że po tym gdy rozpocznie się Nowe Przymierze, Bóg wybawi całego Izraela z zaślepienia trwającego w czasie Wieku Ewangelii i zastosuje zasługę Okupu, dzięki której wybawi go od wyroku Adamowego
 7. …ze względu na ojców
  W tym odcinku zajmujemy się listem do Rzymian rozdziałem 11 wersetami 28 i 29, mówiącymi o nieodwołalności Boskich darów i powołania dla Izraela.
 8. Dlaczego niektórzy poganie zostali przyjęci?
  W tym odcinku przechodzimy do rozważenia Rzymian rozdziału 11 wersetów 30-32, które mówią o wybranych jako o zgromadzonych właśnie po to, żeby błogosławili niewybranych Izraelitów oraz pogan..
 9. Dlaczego niektórzy są zaślepieni?
  W tym odcinku zastanawiamy się nad kwestią – dlaczego zaślepieni i zatwardziali Żydzi (i poganie) zostaną obudzeni ze snu śmierci i wybawieni od zaślepienia zatwardziałości i grzechów Adamowych dopiero w czasie Tysiąclecia, a nie już teraz?