Chrystus w proroctwach

Chrystus w proroctwachStary Testament obfituje w proroctwa dotyczące Chrystusa, w niniejszej serii wskażemy kilkadziesiąt z nich oraz to w jaki sposób ich wypełnienie zostało wskazane w Nowym Testamencie.

 1. Miał On być ‚Nasieniem’/’Potomkiem’ niewiasty
 2. Miał On należeć do rodzaju ludzkiego
 3. Miał On być potomkiem Sema
 4. Miał On być potomkiem Abrahama
 5. Miał On być potomkiem Izaaka
 6. Miał On być potomkiem Jakuba
 7. Miał On być potomkiem pokolenia Judy
 8. Miał On być potomkiem domu Dawida
 9. Jego pierwsza obecność na Ziemi miała nastąpić w ściśle określonym czasie
 10. Miał On zostać urodzony przez dziewicę
 11. Miał On urodzić się w Betlejem
 12. W okolicy w której się urodził miało dojść do masowego zabicia dzieci
 13. Przed rozpoczęciem swej misji miał przebywać przez pewien czas w Egipcie
 14. Jego misja miała odbywać się także w Galilei
 15. Miał On być prorokiem
 16. Miał On być ‚kapłanem według porządku Melchizedeka’
 17. Miał On być gorliwym w sprawach domu Bożego i miał ponieść urągania/zniewagi innych
 18. Wielu, zarówno z Żydów, jak i pogan, miało się od Niego odwrócić i sprzymierzyć przeciwko Niemu
 19. Miał On zostać namaszczony (pomazany) Duchem Świętym
 20. Miał On triumfalnie wjechać do Jerozolimy
 21. Miał On zostać zdradzony przez przyjaciela
 22. Miał On zostać sprzedany za 30 srebrników
 23. Miał On milczeć wobec rzucanych na niego oskarżeń
 24. Miał On cierpieć nie za swoje lecz za nasze grzechy
 25. Miał On zostać zaliczony do przestępców
 26. Jego ręce i nogi miały zostać przebite
 27. Miał On być lżony i miano się z niego naśmiewać
 28. Miały Mu zostać zaoferowane żółć i ocet do wypicia
 29. O Jego szaty miały być rzucane losy
 30. Żadna z Jego kości nie miała zostać złamana
 31. Miał On zostać pogrzebany z bogatymi
 32. Miał On zmartwychwstać
 33. Miał On wstąpić do nieba

Choć jest jeszcze wiele proroctw jakie się wypełniły w Chrystusie, przynajmniej tymczasowo na tym kończymy niniejszą serię.