Eliasz – typ i antytyp

Eliasz - typ i antytypPonieważ zakończyliśmy pierwszą z serii, które dotyczyły głębszych biblijnych tematów – „twardego pokarmu”, związaną z istnieniem i charakterystyką klasy „Wielkiej Kompanii” – o której chociaż Biblia wyraźnie i wielokrotnie mówi, to niewielu ją zauważa, w tej serii będziemy rozważać inny z tych głębszych tematów – antytyp postaci proroka Eliasza – czyli to, na kogo on wskazuje, czyją zapowiedzią on jest – czyim „cieniem rzeczy przyszłych” on jest.

 1. Wstęp – ‚A jeśli zechcecie to przyjąć, on jest właśnie Eliaszem, który ma przyjść’
  Powód tych rozważań, punkt wyjścia oraz wskazanie czyja działalność została proroczo zapowiedziana w typie jakim jest historia proroka Eliasza.
 2. ‚Wtedy go [Jana Chrzciciela] zapytali: ‚Cóż więc? Jesteś Eliaszem?’ Odparł im: ‚Nie jestem”
  Poprzednio zaczęliśmy rozważanie antytypu postaci Eliasza, który zgodnie z proroctwem, miał przyjść i przygotować ludzi na przyjście Mesjasza. Zauważyliśmy, że Jezus wskazał na Jana Chrzciciela, mówiąc, że on jest „Eliaszem, który ma przyjść” i wskazaliśmy, że zarówno antytyp Eliasza, jak i Jana Chrzciciela jest wieloosobowy – że są oni typem klasy Chrystusa w ciele [w czasie ich życia na ziemi], będącej rzecznikiem Boga i starającej się zreformować świat za pomocą perswazji moralnej i kierować jego uwagę na Mesjasza. Dziś nieco szerzej zastanowimy się nad słowami Jana Chrzciciela, który powiedział, że nie jest Eliaszem.
 3. Porównanie opisu życia proroka Eliasza z historią Kościoła
  Dziś porównamy niektóre charakterystyczne wydarzenia z typu – z życia proroka Eliasza, z historią Kościoła – antytypicznego Eliasza.
 4. Zapowiedź przyjścia Eliasza przed wielkim uciskiem
  Według proroctwa zawartego w dwóch ostatnich wersetach Starego Testamentu, Eliasz miał przyjść przed rozpoczęciem się „wielkiego i strasznego Dnia Pańskiego” i wykonać pewne rzeczy. Co znaczy to proroctwo?
 5. Przepowiedziane (chwilowe) niepowodzenie misji Eliasza
  Poprzednio wspominaliśmy już o tym, że Biblia zapowiadała niepowodzenie misji antytypicznego Eliasza – że Jan Chrzciciel w duchu Eliasza wykonał w Izraelu pracę podobną do dzieła obiecanego Eliasza, nie odnosząc jednak sukcesu i w rezultacie naród ten doznał ucisku (przekleństwa). Rzeczywisty Eliasz – Kościół w ciele, miał dokonać wielkiego dzieła w odniesieniu do całej „ziemi” – przygotować całą ludzkość na drugie przyjście Jezusa. Lecz również i on miał ponieść chwilową porażkę, której rezultatem miało być skaranie całej ziemi przekleństwem – czasem wielkiego ucisku. Obecnie zajmiemy się nieco bardziej obszernie tematem tego przepowiedzianego niepowodzenia.
 6. Zapowiedź przyjścia Eliasza przed wielkim uciskiem
  Według proroctwa zawartego w dwóch ostatnich wersetach Starego Testamentu, Eliasz miał przyjść przed rozpoczęciem się „wielkiego i strasznego Dnia Pańskiego” i wykonać pewne rzeczy. Co znaczy to proroctwo?
 7. Chronologiczne wskazówki do umiejscowienia wydarzeń antytypu
  Wykorzystując dotychczasowe rozważania, obecnie powoli będziemy przechodzić do skrótowego omawiania antytypu historii Eliasza, i zaczniemy od zauważenia pewnych danych chronologicznych, umożliwiających umiejscowienie różnych wydarzeń antytypu.
 8. Eliasz nad potokiem Kerit – cz.1
  Rozpoczynamy tu omawianie antytypu 1 Królewskiej rozdziału 17 wersetów 1-7, odnosząc go do historycznych wydarzeń od pierwszego członka antytypicznego Eliasza do roku 799, przy czym skupiając się na wydarzeniach przed rokiem 539.
 9. Eliasz nad potokiem Kerit – cz.2
  Dziś zajmiemy się tym fragmentem antytypu 1 Królewskiej rozdziału 17 wersetów 1-7, który mówi o latach 539-799.
 10. Eliasz w Sarepcie – cz.1: historyczne tło wydarzeń
  W niniejszym odcinku zajmujemy się nakreśleniem historycznego tła, które pomoże nam zrozumieć antytyp historii zapisanej w 1 Królewskiej 17:8-16 – to jest historii związanej z przybyciem Eliasza do Sarepty.
 11. Eliasz w Sarepcie – cz.2: antytyp wydarzeń
  W tym odcinku zaś spojrzymy na właśnie owe wydarzenia porównując typ zapisany w 1 Królewskiej rozdziale 17 wersetach 8-16 z wydarzeniami historycznymi, żeby dostrzec ich antytyp
 12. Eliasz w Sarepcie – cz.3: Pierwszy wysiłek wzbudzenia syna wdowy
  Zastanawiając się nad antytypem 1 Królewskiej rozdziału 17 zaczynamy rozważanie antytypu epizodu z śmiercią i wzbudzeniem z martwych syna wdowy z Sarepty (wersety 17-24), skupiając się na pierwszej – nieudanej – próbie jego wskrzeszenia
 13. Eliasz w Sarepcie – cz.4: Drugi i trzeci wysiłek wzbudzenia syna wdowy
  W tym odcinku rozważamy drugą – też nieudaną, oraz trzecią – udaną – próbę jego wskrzeszenia
 14. Kilka słów o ‚równoległych dyspensacjach’
  Krótkie wprowadzenie, żeby w następnym odcinku (a i także w przyszłości) było wiadomo dlaczego będziemy się odwoływać do „równoległych dyspensacji” i czemu mają one być dowodem na cokolwiek
 15. Eliasz i prorocy Baala – cz.1: Achab i Obadiasz szukają wody
  W tym odcinku zajmujemy się antytypem początkowych wersetów rozdziału 18, mówiących głównie o sytuacji w Samarii oraz poszukiwaniach wody przez Achaba i Obadiasza
 16. Eliasz i prorocy Baala – cz.2: Spotkanie Eliasza z Obadiaszem i Achabem
  Tu zajmujemy się kolejnymi wersetami, mówiącymi o tym jak Obadiasz znalazł Eliasza, o ich rozmowie, oraz o pierwszej części rozmowy Eliasza z Achabem, w której dyskutowali kto jest odpowiedzialny za zło w Izraelu (w antytypie: w chrześcijaństwie)
 17. Eliasz i prorocy Baala – cz.3: Przygotowanie do próby ognia
  Tu zajmujemy się antytypem 1 Królewskiej rozdziału 18 wersetów 19-25, które mówią o przygotowaniach do wypróbowania reformatorskich wysiłków stronnictwa biblijnego (proroka Jahwe – Eliasza) oraz klerykalnego (proroków Baala)
 18. Eliasz i prorocy Baala – cz.4: Ofiara proroków Baala
  W tym odcinku zajmujemy się rozważeniem 1 Królewskiej rozdziału 18 wersetów 26-29, mówiących o ofierze kapłanów Baala – czyli stronnictwa klerykalnego, i testu czy jego ofiarnicze zasady reformatorskie i dzieło spotkają się z manifestacją Boskiej aprobaty
 19. Eliasz i prorocy Baala – cz.5: Ofiara Eliasza
  Tu zajmujemy się 1 Królewską rozdział 18 wersetami 30-40, mówiącymi o ofierze Eliasza – czyli stronnictwa biblijnego, aby zobaczyć czy jego ofiarnicze zasady reformatorskie i dzieło spotkają się z manifestacją Boskiej aprobaty
 20. Zapowiedź antytypicznego deszczu (Biblii)
  W kolejnym odcinku zajmujemy się 1 Królewską rozdział 18 wersetami 41-43, mówiącymi o zapowiedzi antytypicznego deszczu, jaki miał nastać po kończącej się antytypicznej suszy
 21. Deszcz Biblii – cz.1: ‚Mały obłok’, ‚chmury’ i ‚ulewa’
  W tym i w dwóch kolejnych odcinkach zajmujemy się zlokalizowaniem czasu tego antytypicznego deszczu/ulewy Biblii, zaczynając od omówienia wersetów 1 Królewskiej rozdziału 18 wersetów 43-46, mówiących o pierwszych oznakach oraz o samym padaniu tego deszczu.
 22. Deszcz Biblii – cz.2: Historia Mary (Marii) Jones
  W tym odcinku rozważamy pokrótce historię w jaki sposób zaczął padać ten antytypiczny deszcz Biblii
 23. Deszcz Biblii – cz.3: Gniew Izebel
  W kolejnym odcinku rozważamy antytyp gniewu Izebel i jego rezultatu, które opisane są w 1 Królewskiej rozdziale 19 wersetach 1-4.
 24. Eliasz w jaskini na górze Horeb
  W tym odcinku zajmujemy się antytypem wydarzeń w jaskini na górze Horeb – z 1 Królewskiej rozdziału 19 wersetów 9-14
 25. Polecenie namaszczenia Chazaela, Jehu i Elizeusza
  W tym odcinku zajmujemy się dość trudnym zagadnieniem – zwracamy uwagę na to, że polecenia Boga z wersetów 15 i 16 zostały podane w zmienionej kolejności chronologicznej
 26. Eliasz namaszcza Elizeusza
  W tym odcinku zajmujemy się antytypem powołania Elizeusza, zawartym w 1 Królewskiej rozdziale 19 wersetach 19-21
 27. Antytypy rozdziałów 20-22
  Pobieżne omówienie rozdziałów 20-22, aby przygotować historyczny kontekst antytypów do rozważenia kolejnych wydarzeń związanych z Eliaszem
 28. Eliasz i Achab po śmierci Nabota
  Krótkie rozważenie antytypu 1 Królewskiej rozdziału 21 wersetów 17-29, w których jest mowa o pewnych działaniach Eliasza odnośnie Achaba, po zabiciu przez niego Nabota i przejęciu jego winnicy