O co warto się starać?

Na czarno-białym obrazku jest przytulona para - mężczyzna i kobieta. Kobieta trzyma za plecami mężczyzny kwiat. Tło stanowi daleko rozciągający się trawiasty krajobraz i pogodne niebo. Napis na obrazku: O co warto się starać? Benjamin H. Barton (1874-1916)W książce „Echa Pielgrzyma” na stronie 521 została wydrukowana pewna lista, jaką ułożył br. B.H. Barton, pod wspólnym tytułem: „O co warto się starać?”. W niniejszej serii staramy się rozwinąć myśli, jakie są zawarte w poszczególnych częściach tej listy:


O co warto się starać?

 1. … o cierpliwą wytrwałość
  która nie traci ducha i nie daje się pokonać zniechęceniu;
 2. … o bezstronność
  która cieszy się tak samo z czyjegoś sukcesu, jak z własnego;
 3. … o usposobienie
  które jest bardziej skłonne usprawiedliwić brata niż siebie samego;
 4. … o sprawiedliwość
  która raczej wytłumaczy sobie czyjeś zło, niż ukryje swój w nim udział;
 5. … o życzliwość
  która zawsze doszukuje się dobrych intencji, nawet jeśli wydaje się, że afront lub szkoda były zamierzone;
 6. … o lojalność
  której nie mogą zniechęcić własne potknięcia i braki;
 7. … o uniżenie
  które odczuwa przykrość z powodu upadku wroga i cieszy się z własnych upokorzeń;
 8. … o mądrość
  która która wie, kiedy mówić, a kiedy milczeć;
 9. … o gorliwość
  która nigdy nie ustaje w działaniu, ale też nie szuka poklasku i nie domaga się pochwał;
 10. … o przebaczenie
  które nie tylko wybacza słowem, ale dowodzi swej szczerości nie wracaniem nigdy do sprawy;
 11. … o pokorę
  która wybiera skromniejszą i mniej przyjemną część usługi, innym pozostawiając tę bardziej zaszczytną i szanowaną;
 12. … o chrześcijaństwo
  które tak samo dba o to, w jaki sposób życie prowadzić we własnym domu, jak i między braterstwem.