Streszczenie ogólnych uwag o Wielkiej Kompanii

Streszczenie ogólnych uwag o Wielkiej KompaniiDo tej pory w naszych seriach przedstawialiśmy praktycznie samo „mleko słowa Bożego”, i w przewidywalnej przyszłości się to nie zmieni, niemniej od czasu do czasu chcielibyśmy poruszyć także sprawy związane z bardziej „twardym pokarmem”, dla bardziej doświadczonych badaczy Słowa Bożego. Aby jednak nie tylko oni mogli skorzystać z treści jakie wówczas będziemy przedstawiali, pomyśleliśmy o niniejszej serii, jako o swego rodzaju „pomoście”, który w streszczeniu wprowadzi w te głębsze zagadnienia zawarte w Biblii – to jest pomoże w zauważeniu, że Biblia mówi nie tylko o klasie Kościoła, czyli „Maluczkim Stadku” lub „Oblubienicy Barankowej”, oraz o świętych Starego Testamentu – „Starożytnych Godnych”, ale także o innych klasach ludu Bożego, jakie Bóg rozwija w różnych okresach Swojego Planu. Niniejsza seria jest poświęcona właśnie jednej z tych „innych” klas ludu Bożego – klasie „Wielkiej Kompanii”

 1. Wstęp i nazwa klasy ‚Wielkiej Kompanii’
  Wstęp do tego tematu, w którym poruszymy cel tej serii oraz nazwę jakiej będziemy używali w stosunku do tej klasy (grupy) ludu Bożego.
 2. Ogólna charakterystyka Wielkiej Kompanii – cz.1
  W tym i kolejnym odcinku wskażemy rozmaite części ogólnej charakterystyki tej klasy, tak jak są one wskazane w Piśmie Świętym – o tym do czego doprowadziły ich niewierność i buntowniczość, oraz jak to się przejawiało.
 3. Ogólna charakterystyka Wielkiej Kompanii – cz.2
  Ciąg dalszy rozmaitych części ogólnej charakterystyki tej klasy, tak jak są one wskazane w Piśmie Świętym – o tym co im zrobi Szatan, jak wtedy się będą czuli, co będą wówczas robili i jakie będzie ich ostateczne stanowisko przed Bogiem.
 4. Ogólny podział ludu Bożego – klasa niebiańska i ziemska
  Szczegóły odnośnie różnicy pomiędzy naturami ludzką i duchową powiemy w jednej z przyszłych serii, tu przedstawiamy zaś tylko ogólne streszczenie niektórych myśli na temat generalnego podziału ludu Bożego na dwie klasy: niebiańską i ziemską – wybranych i niewybranych, co pozwoli lepiej zrozumieć kolejne myśli jakie będziemy podawali odnośnie Wielkiej Kompanii.
 5. ‚Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich drogach swoich’
  Dziś powiemy o powołaniu członków Wielkiej Kompanii, ich postępowaniu i ich przyszłym stanowisku, jakie otrzymają po swej pokucie i oczyszczeniu.
 6. ‚Uważajcie na samych siebie, abyście nie stracili tego, coście z trudem zdobyli, lecz żebyście zdobyli pełną nagrodę’
  Dziś zastanowimy się nad tym, czy rzeczywiście można utracić nagrodę „Wysokiego Powołania”, do uczestnictwa w którym członkowie Wielkiej Kompanii byli pierwotnie zapraszani.
 7. ‚Wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi Baranka, dlatego są PRZED tronem Boga i służą mu dniem i nocą’
  Dziś zwrócimy uwagę na to, jakie miało być zapowiadane przez Biblię stanowisko tych, którzy „utracili swoje korony”.
 8. Dobre początki częściowo wiernych
  Dziś zastanowimy się nad chwalebnymi początkami drogi członków klasy Wielkiej Kompanii – w której niestety nie wytrwali wiernie.
 9. Pójście złą drogą
  Dziś zastanowimy się nad powodami pójścia przez członków Wielkiej Kompanii złą drogą, działaniami jakie Bóg podejmował względem nich oraz ich istnieniem przez cały Wiek Ewangelii.
 10. Różne stopnie niewierności
  Mimo iż przyszli „utracjusze koron” nie wytrwali w swej pierwotnej gorliwości – zapomnieli o swej „pierwszej miłości”, to wśród nich były różne stopnie i odmiany niewierności – niektórzy z nich byli prawie tak wierni, że mogliby należeć do Oblubienicy; niektórzy byli prawie tak niewierni, że mogliby się znaleźć w klasie Wtórej Śmierci…
 11. Niższość ‚Wielkiej Kompanii’ od ‚Maluczkiego Stadka’ – cz.1
  Członkowie Wielkiej Kompanii z powodu swojej mniejszej lub większej niewierności słusznie nie powinni otrzymać takiej samej nagrody jak „Maluczkie Stadko”.
 12. Niższość ‚Wielkiej Kompanii’ od ‚Maluczkiego Stadka’ – cz.2
  Kontynuacja rozróżnienia między klasą Wielkiej Kompanii a Maluczkiego Stadka i powodów dla jakich słusznie nie powinni otrzymać takiej samej nagrody.
 13. Sposób prowadzenia wiernych oraz częściowo wiernych
  Z powodu różnicy pomiędzy postępowaniem wiernych oraz częściowo wiernych, Bóg również w różny sposób prowadził członków obu tych klas.
 14. Ich klasowe stanowisko i zadania – cz.1
  Dziś rozpoczynamy zastanawianie się nad pewnymi kwestiami odnośnie zajęcia przez Wielką Kompanię swego ostatecznego stanowiska i związanymi z tym zadaniami, jakie będzie wypełniała.
 15. Ich klasowe stanowisko i zadania – cz.2
  Ciąg dalszy rozważań na temat stanowiska i zadań jakie Wielka Kompania będzie posiadała po swym zmartwychwstaniu, jako duchowa klasa o niższej randze od Maluczkiego Stadka (Kościoła).
 16. Wersety dotyczące Wielkiej Kompanii
  W ostatnich dwóch odcinkach tej serii podamy dwie grupy wersetów dotyczących Wielkiej Kompanii – dziś – tych, które dotyczą tylko tej klasy ludu Bożego.
 17. Wersety dotyczące Wielkiej Kompanii i Maluczkiego Stadka
  Dziś podajemy wersety biblijne traktujące jednocześnie o Maluczkim Stadku i Wielkiej Kompanii