‚Podstawa naszego usprawiedliwienia’

Podstawa naszego usprawiedliwienia - spis treściW niniejszej serii przedstawiamy fragment kazania wypowiedzianego przez br. R. G. Jolly’ego podczas konwencji w Newport w czerwcu 1916 roku, w którym omówionych jest 5 przesłanek naszego usprawiedliwienia, które wzajemnie współdziałają i wszystkie razem wzięte są elementami niezbędnymi dla jego otrzymania.

 1. Wstęp
  W niniejszym kazaniu mówca prezentuje pięć przesłanek, czy też aspektów, wspólnie tworzących podstawę, grunt naszego usprawiedliwienia: najpierw jesteśmy usprawiedliwieni na podstawie łaski Bożej, po drugie – dzięki krwi Chrystusa, po trzecie – przez Jego zmartwychwstanie, po czwarte – przez wiarę, po piąte – przez uczynki.
 2. Przesłanka (1) – …na podstawie łaski Bożej
  W poprzedniej części mówca zauważył i krótko omówił rozmaite punkty widzenia, co do których rozmaite osoby wierzą, że są one jedyną podstawą usprawiedliwienia. Dziś wskaże, że w rzeczywistości żadna z wskazywanych przez nich przesłanek sama w sobie nie stanowi całości, lecz dopiero ich komplet, oraz omówi pierwszą z nich, tj.: że najpierw jesteśmy usprawiedliwieni na podstawie łaski Bożej.
 3. Przesłanka (2) – …na podstawie krwi Chrystusa (cz. 1)
  W poprzedniej części mówca rozważał pierwszą z przesłanek tworzących podstawę naszego usprawiedliwienia – to jest że jesteśmy usprawiedliwieni na podstawie wolnej łaski Bożej, na którą nikt z nas niczym nie zasłużył. Obecnie przedstawimy połowę rozważań odnośnie drugiej z owych przesłanek – to jest, że jesteśmy usprawiedliwieni dzięki krwi Chrystusa, przelanej za nas, i bez niej nie moglibyśmy mieć żadnej nadziei na zbawienie.
 4. Przesłanka (2) – …na podstawie krwi Chrystusa (cz. 2)
  W dzisiejszym odcinku jest druga połowa rozważań odnośnie drugiej z pięciu przesłanek, które wspólnie tworzą podstawę naszego usprawiedliwienia – tj. że jesteśmy usprawiedliwieni dzięki przelanej za nas krwi Chrystusa, bez której nie moglibyśmy mieć żadnej nadziei na zbawienie. Będą to typiczne obrazy zawarte w historii Mojżesza: w związku z podwójnym uderzeniem skały przez niego, oraz w związku z wystawieniem węża miedzianego.
 5. Przesłanka (3) – …na podstawie zmartwychwstania naszego Pana
  Trzecią z pięciu przesłanek, które wspólnie tworzą podstawę naszego usprawiedliwienia, jest zmartwychwstanie Chrystusa. Nie wystarczy bowiem, że Jezus umarł za nasze grzechy jako istota ludzka – gdyby pozostał martwy, nie mógłby wykorzystać zdobytej dzięki swej ofierze wartości. Dodatkowo – ta ofiara miała zostać wykorzystana w dwóch „partiach” – jak jest to pokazane w obrazie Przybytku, Aaron najpierw składał ofiarę „za siebie i za dom swój”, a dopiero potem „za lud”.
 6. Przesłanka (4) – …na podstawie wiary (cz. 1)
  Czwartą z pięciu przesłanek, które wspólnie tworzą podstawę naszego usprawiedliwienia, jest wiara. Dotychczas rozważaliśmy przesłanki, które nie zależały od nas – dostarczali je Bóg oraz Jezus, niemniej to od nas zależy czy uwierzymy i czy przyjmiemy to, co Oni nam oferują.
 7. Przesłanka (4) – …na podstawie wiary (cz. 2)
  W kolejnej części kazania mówca rozwija temat usprawiedliwienia na podstawie wiary – wskazuje, że aby wiara mogła być przyjeta przez Boga musi ona mieć trzy cechy, które muszą ze sobą współdziałać: umysłową ocenę, poleganie sercem oraz aktywność.
 8. Przesłanka (5) – …na podstawie uczynków
  Sama wiara nie jest wystarczająca dla naszego usprawiedliwienia – w chwilowo ostatniej części niniejszej serii mówca omawia 5 element składowy podstawy usprawiedliwienia, którym są uczynki, gdyż „wiara bez uczynków jest martwa”.