Spis treści 2

Serie poświęcone tematom zajmującym znaczącą ilość odcinków można znaleźć w lewym menu, natomiast artykuły na jeden lub niewiele odcinków – za kolejnymi linkami poniżej. Artykuły są zamieszczane chronologicznie, najnowsze z nich na samej górze.

 1. Jak można wskrzesić osoby, które nie zaznają śmierci, ale od razu są odmienione do życia w niebie?
  Czy biblijne nauki o wskrzeszeniu i zmartwychwstaniu nie przeczą ani same sobie, ani nauce o momentalnej przemianie z ludzkich na duchowe istoty tych członków Małego Stadka, którzy kończyli swe ziemskie życie już w trakcie wtórej obecności Jezusa na ziemi?
 2. Czy Jezus kłamał i nie potrafił zrobić tego, co sam mówił?
  Czy prawdziwe są słowa Jezusa: „Kto powie tej górze: ‚Podnieś się i rzuć się w morze’, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie”, skoro rzekomo nawet sam On nie był w stanie tego dokonać?
 3. Czy istnieje czyściec?
  Odpowiedź na opracowanie twierdzące, że rzekomo istnieje „10 bezpośrednich biblijnych zapisów o istnieniu CZYŚĆCA, czyli stanu pośredniego między Niebem a piekłem”.
 4. Co takiego zrobili ci „biedni Madianici”, że zasłużyli na śmierć?
  Odpowiedź na jeden z częstych zarzutów przeciwko Bogu i Biblii. 
 5. Pastor C.T. Russell przeciwko wykluczaniu ze społeczności przez „Świadków Jehowy”
  Ogromne różnice między naukami Russella a naukami „Świadków Jehowy” odnośnie tego z jakich powodów, kiedy i jak powinno się dokonywać wyłączenia oraz w jaki sposób wyłączeni powinni być traktowani przez braci. 
 6. Czy Jezus jest archaniołem Michałem?
  Biblijna odpowiedź jaką udzieliliśmy na pytanie: „Czy według Was Jezus jest archaniołem Michałem?”
 7. Wielkość i wspaniałość Prawa Zakonu okazana przez Jezusa
  Chrystus miał, jako sługa Boży, przynieść narodom Prawo i okazać jego wielkość i wspaniałość. W jaki sposób mógł to uczynić? W jaki sposób okazał wyższość duchowego poziomu Bożego Prawa?
 8. Ciekawe myśli na temat przebaczenia
  Kilka ciekawych myśli na temat przebaczenia, oraz: do czego może doprowadzić brak przebaczenia?
 9. Czy Boże prawo sankcjonowało sprzedawanie córek jako seksualnych niewolnic?
  Jakiś czas temu toczyła się dość długa dyskusja na temat roli kobiet w Zborach, Biblii, itd., w niniejszym artykule przedstawiamy leciutko zredagowaną wypowiedź jednego z ówczesnych dyskutantów do jednego z poruszanych tam wątków, która pozwoliła usunąć zastrzeżenia pytającego i zakończyć ten temat.
 10. Czy to możliwe, że po zmartwychwstaniu ludzie będą żyli na Ziemi?
  Kilka tygodni temu otrzymaliśmy pytanie, którego istotą była wątpliwość związana z tym, że ze słów Jezusa wynika, iż miejscem zamieszkania ludzi po zmartwychwstaniu będzie niebo, czy więc możliwe, że po obudzeniu z grobu ludzie będą żyli na ziemi?
 11. ‚Nie będziesz wstępował po stopniach do mojego ołtarza, żeby się nie odkryła nagość twoja’
  Krótki artykuł odnoszący się do tematu pośrednictwa między Bogiem a ludźmi – czy ktoś oprócz Jezusa może być takim Pośrednikiem?
 12. Niepodległość POLSKI na kartach Pisma Świętego?
  Czy Biblia mówi cokolwiek o niepodległości Polski? A jeśli tak – to w jakim kontekście i co z tego wynika? Artykuł z 11.11.2018
 13. Krótka analiza 1 Koryntian rozdziału 14
  Niedawno zauważyliśmy na pewnej grupie na Facebooku post zawierający skrótową analizę 1 Koryntian rozdziału 14 (mówiącego o darach Ducha). Za zgodą autora zamieszczamy jej zredagowaną wersję
 14. Szaliach – kilka dodatkowych myśli
  Ponieważ temat instytucji szalichatu nie został wyczerpany, przedstawimy kilka dodatkowych przykładów, które nie były ujęte w tamtym artykule, a dobrze obrazują to, że szaliach to posłannik, reprezentant, którym posługuje się ten, kto go wysyła
 15. Szaliach – posłaniec Boży
  W 25 odcinku serii „Eliasz – typ i antytyp” nawiązaliśmy do instytucji szalichatu, jaka przewinęła się nam w trakcie rozważań. Ponieważ jednak termin „szaliach” nie jest powszechnie znany, pomyśleliśmy, że dobrze byłoby przybliżyć jego znaczenie
 16. Pytania i odpowiedzi: Czy Pan Bóg jest odpowiedzialny za dobro i zło tego świata?
  Jakiś czas temu, w komentarzu do jednego z odcinków serii „Życie i główne nauki Lutra”, pojawiło się interesujące pytanie: „A jak to się ma do stwierdzenia Lutra, że Pan Bóg jest odpowiedzialny za dobro i zło tego świata?”
 17. Przed Herzlem był Pastor Russell: Zaniedbany rozdział syjonizmu
  W jednym z bardziej znanych izraelskich portali – haaretzcom – 22.08.2018 r. ukazał się artykuł pt. „Przed Herzlem był Pastor Russell: Zaniedbany rozdział syjonizmu”, którego autorem jest Philippe Bohstrom – przedstawiamy jego polskie tłumaczenie
 18. Poglądy pastora C.T. Russella na organizację
  Różnica w podejściu i duchu nauk C.T. Russella od podejścia organizacji Świadków Jehowy – na przykład w kwestii samej tylko organizacji, i konieczności bycia częścią jakiejś organizacji, wyznania, bądź denominacji.
 19. ‚…którzy za miecz chwytają, od miecza giną’
  Biblijna odpowiedź na pytanie: Jak lud Pański powinien postępować odnośnie służby wojskowej w czasie wojny lub rewolucji?
 20. Odbicie się martwego kota
  Tłumaczenie artykułu pt. „THE DEAD CAT BOUNCE” – fragment: „(…) termin ten został zaczerpnięty ze świata finansów, gdzie pojawił się dzięki zwierzętom kotowatym. Kot jest zadziwiająco zręczną istotą – nawet jeśli spada on do góry nogami ze znacznej wysokości, to i tak potrafi się przekręcić i wylądować na swych łapach. „Odbicie się/podskok” jest cynicznym założeniem – miłośnicy kotów odwróćcie swoje oczy i zakryjcie swe uszy – że nawet martwy kot, zrzucony ze znacznej wysokości, odbije się przynajmniej raz, chociaż niezbyt wysoko. (…)”
 21. Boże ciało (Czy Bóg ma ciało?)
  Ponieważ dziś (31-05-2018) w Polsce obchodzone jest święto „Bożego Ciała”, postanowiliśmy – pomijając kwestię samego święta, jego sensowności i biblijności, zastanowić się nad tym: czy Bóg ma ciało?
 22. Jerozolima jako miasto znowu zajmie swoje dawne miejsce
  140 lat temu Boża łaska zaczęła wracać do Izraela, ponieważ zakończył się jego „dwójnasób”, 70 lat temu, tj. 14 maja 1948 roku, Izrael się odrodził jako państwo, a dziś USA jako pierwsze państwo przeniosło swoją ambasadę do Jerozolimy, potwierdzając oficjalne uznanie jej za stolicę Izraela, niezależnie od niechęci i nienawiści ze strony świata arabskiego…
 23. Miasto Króla Wielkiego
  W niniejszym artykule mówimy nieco na temat historii, topografii oraz antytypicznego znaczenia Jerozolimy – „Miasta Króla Wielkiego”. „Ozdobą krainy, uciechą wszystkiej ziemi jest góra Syon w stronach północnych, miasto króla wielkiego” Psalm 48 werset 3
 24. Bukłaki wśród dymu
  Tłumaczenie artykułu pt. „Bukłaki wśród dymu”, omawiającego myśli zawarte w Psalmie 119 wersecie 83: „Bo chociaż jestem jak bukłak wśród dymu, nie zapomniałem Twych ustaw”
 25. Najcięższy grzech według judaizmu – jedyny o którym Bóg mówi ‚Nie wybaczę’
  Jaki to grzech? Czy morderstwo? Czy wszeteczeństwo? Bałwochwalstwo? Czary? Czy jeszcze coś innego…?
 26. Skąd wiemy, że wieczne męki nie są karą za grzech?
  Można do tego tematu podejść na różne sposoby – jednym z nich jest rozpoczęcie od jednego z jasnych stwierdzeń Biblii: że karą za grzech jest śmierć (Rzymian rozdział 6 werset 23: „Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć (…)”)
 27. Przypowieść o fałszywych owczarniach
  Nie ma w tym nic dziwnego, że Szatan stara się dzielić i odłączać owce. Usiłuje on stawiać ogrodzenia w rodzaju denominacyjnych wyznań wiary, które przeszkadzają niektórym owcom w udaniu się za Pasterzem na zielone pastwiska oraz do żywych wód prawdy…
 28. Nie odwzajemniajcie zła
  Nasz Pan do prawdziwych chrześcijan powiedział następujące słowa: „(39) Ja wam natomiast mówię: Nie odwzajemniajcie zła. Temu, kto ci wymierzy prawy policzek, nadstaw również lewy. (40) Temu, kto cię pozywa do sądu i chce zabrać tunikę, zostaw także płaszcz. (41) Kto by cię przymuszał, byś niósł jego ciężar jedną milę, nieś dwie mile. (42) Temu, kto cię prosi, daj, i nie odwracaj się od tego, kto chce od ciebie coś pożyczyć” – ewangelia Mateusza rozdział 5 wersety 39-42 – co miał na myśli?
 29. Czy Bóg interesuje się rodziną ludzką?
  Czy Bóg interesuje się rodziną ludzką? Oczywiście, interesuje się, i to bardzo. Choć aktualnie, dla ostatecznego dobra i wiecznej nauki dla wszystkich swoich stworzeń, dozwala na zło, ostatecznie zbawi wszystkich ludzi od klątwy śmierci, grzechu i zła tego świata.
 30. …a wszyscy jesteście braćmi
  Chociaż duchowni różnych wyznań miewają rozmaite tytuły, to nie mamy nawet najmniejszej wzmianki, żeby w pierwotnym Kościele mieli je jacykolwiek bracia – w tym także Apostołowie. Wszyscy byli równi przed Panem w swym poświęceniu – byli po prostu braćmi, których posłannictwem i zleceniem była służba – mieli służyć sobie wzajemnie, służyć Panu oraz kłaść swoje życie za braci.
 31. Pytania i odpowiedzi: Czy Bóg się pomylił stwarzając człowieka? Czyżby nie był wszechwiedzący?
  Odpowiedź na pytanie odnośnie 1 Mojżeszowej rozdziału 6 wersetu 6, który mówi: „żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim” – czy Bóg się pomylił stwarzając człowieka? Czyżby nie był wszechwiedzący?
 32. Jak nastanie pokój? – cz. 3
  Na zakończenie tej mini-serii mówimy w krótkości o błogosławieństwach, jakie Biblia zapowiada, że zostaną wprowadzone w życie podczas chwalebnych tysiącletnich rządów Chrystusa.
 33. Jak nastanie pokój? – cz. 2
  Poprzednio zauważyliśmy że Biblia zapowiada nadejście pokoju – ale dopiero w przyszłości, w Królestwie Bożym. W tym odcinku – że stanie się to po obecnym czasie ucisku, który przygotowuje świat na nadejście chwalebnych pokojowych rządów Chrystusa.
 34. Jak nastanie pokój? – cz. 1
  Z uwagi na „Międzynarodowy Dzień Pokoju” obchodzony 21 września – tematyczna mini-seria, w której w olbrzymim skrócie zajmujemy się kwestią – jak (i trochę także – kiedy) ten pokój nadejdzie – ponieważ obecnie nie ma pokoju, i być nie może.
 35. Albowiem ja wielki lud mam w tym mieście
  Choć czasem wydaje się, że prawda nie znajduje wiele posłuchu i jesteśmy zniechęceni, nie poddawajmy się – Bóg pociesza nas podobnie jak pocieszył apostoła Pawła w podobnej sytuacji: (choć na to nie wygląda) „ja mam wielki lud w tym mieście”.
 36. Moje drogi są wyższe niż drogi wasze, i moje myśli niż myśli wasze
  Apostoł Paweł w swoim liście do Efezjan (rozdziale 1 wersecie 10: „Uczynił to ze względu na plan obejmujący pełnię czasów, a zmierzający do połączenia w Chrystusie wszystkiego — tego, co w niebie, i tego, co na ziemi”) wskazuje na postęp w układzie spraw Boskich, uporządkowanych i przewidzianych przez Boga. Sądzimy, iż nauki Boskiego objawienia okażą się piękne i harmonijne, gdy będziemy analizować je z tego, a nie innego punktu widzenia.
 37. Nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów PANA
  Pomimo faktu, że podczas minionych dwóch stuleci Biblia była drukowana i rozpowszechniania pomiędzy ludźmi w milionach egzemplarzy i choć wykształcenie stało się powszechne tak, że bogaci i biedni, starzy i młodzi mają możliwość czytania Słowa Bożego, jednakże jesteśmy w okresie prawdziwego głodu opisywanego przez proroka Bożego. Wydaje się wprost niewiarygodne, że jesteśmy obecnie głodującymi posiadając Biblię w naszych domach, podczas gdy nasi święci przodkowie nie głodowali, choć żyli w czasie ograniczonego wykształcenia. Czemu tak jest – i co może temu zaradzić?
 38. Jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie
  Każdemu, kto pragnie stać się prawdziwym uczniem, Jezus powtarza, że obok zaparcia się samego siebie i świata musi „wziąć swój krzyż” (Ewangelia Mateusza rozdział 16 werset 24). Przyjęcie krzyża oznaczać będzie zgodzenie się na próby i zdecydowane borykanie się z nimi, jednak zawsze przy tym powinniśmy pamiętać na obietnicę (1 Koryntian rozdział 10 werset 13): „Pokusa, która was ogarnęła, nie przekracza ludzkich możliwości. Bóg jest wierny i nie pozwoli, abyście byli kuszeni ponad siły, lecz dopuszczając pokusę, równocześnie wskaże wyjście z niej, abyście mogli ją przezwyciężyć”.
 39. Historia o Marii Jones i jej Biblii, cz. 3: Rozczarowanie obrócone w radość (+przypisy)
  Po 6 latach pracy i wyrzeczeń by uzbierać na Biblię, długiej drodze boso do miasta, gdzie podobno można było ją zakupić, rozczarowaniu gdy nie starczyło egzemplarzy i radości z otrzymania jednego – Bóg posłużył się historią Marii Jones w szczególnym celu…
 40. Historia o Marii Jones i jej Biblii, cz. 2: Mamo, dlaczego my nie mamy Biblii?
  W owych czasach Biblie były rzadko spotykane i drogie – nawet w najbogatszych regionach Brytanii tylko jedna Biblia przypadała aż na dwadzieścia pięć rodzin, a w najuboższych regionach nie było jej wcale – wiedziano o niej jedynie ze względu na jej znaczenie. Maria Jones urodziła się i wychowywała w ubogich warunkach, a jej zainteresowanie Biblią wyniesione było z opowieści swoich rodziców oraz zebrań poświęconych studiowaniu Biblii. Dziś opiszemy postanowienie jakie podjęła względem zdobycia Biblii oraz to w jaki sposób je realizowała.
 41. Historia o Marii Jones i jej Biblii, cz. 1: Bo któż by wzgardził dniem małych początków?
  „Bo któż by wzgardził dniem małych początków? (…)” – Zachariasza rozdział 4 werset 10. Ponad dwieście lat temu, w 1794 roku w niewielkiej wiosce u podnóża góry Cadair Idris w Walii pewna dziesięcioletnia dziewczynka spytała „mamo, dlaczego my nie mamy Biblii?” i wtedy, w wyniku tego pytania, „zatrząsł się świat” – niedługo miał się zmienić na zawsze. W Boskim Planie przyszedł bowiem czas by Biblia, która dotąd była dostępna tylko dla nielicznych, trafiła do rąk szerokich rzesz ludzkości – i by zrealizować ten cel Bóg posłużył się ową dziewczynką, Marią (Mary) Jones, której historię chcielibyśmy przypomnieć w niniejszej krótkiej serii.