Spis treści

Serie poświęcone tematom zajmującym znaczącą ilość odcinków można znaleźć w lewym menu, natomiast artykuły na jeden lub niewiele odcinków – za kolejnymi linkami poniżej. Artykuły są zamieszczane chronologicznie, najnowsze z nich na samej górze.

 1. ʻôwlâm
  Wieczna niezmienność Boga jest tematem, który przewija się przez całe Pismo Święte. Przewyższa On wieczność – nie ma początku ani końca, jest wiecznotrwały – i jest to podstawą naszego zaufania i pewności wiary, na dziś i na całą wieczność, że niezależnie od tego, w jaki sposób zmienią się lub przeminą rzeczy dookoła nas, On się nigdy nie zmieni.
 2. Potem [Jezus] przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: SŁUCHAJCIE I ROZUMIEJCIE!
  Wielu osobom wydaje się, że wiara i rozum są rozbieżne, że branie wiary na logikę i rozum to błąd – a to nieprawda…
 3. Dlaczego słowa skierowane pod adresem króla Tyru mamy odbierać, jako skierowane do Szatana?
  Biblijne pytania i odpowiedzi odnośnie Izajasza rozdziału 14 wersetu 12 i Ezechiela rozdziału 28 wersetów od 12. Jeżeli król Tyru ma zostać utożsamiony z Lucyferem, to z kim ten Lucyfer handlował (Ezechiela rozdział 14 wersety 5 i 16)? Czy naprawdę Bóg dokona wojskowego najazdu na niego (werset 7)? Czy naprawdę się utopi (werset 8)? Czy już go strawił ogień (werset 18b)? I czy jego zwłoki zostały zbeszczeszczone (Izajasza rozdział 14 werset 19)? Czy jest Lucyfer człowiekiem (werset 9b i Izajasza rozdział 14 werset 16)? Czy jacyś królowie patrząc na niego wyśmiewali go (werset 17)? 
 4. Weźcie na siebie moje jarzmo
  Krótki komentarz do słów z Ewangelii Mateusza rozdziału 11 wersetów 28-30 „(28) Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. (29) Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. (30) Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie”.
 5. Choćbym też chodził w dolinie cienia śmierci, nie będę się bał złego
  Choć cień śmierci towarzyszy nam od narodzenia do śmierci, nie musimy i nie powinniśmy przechodzić przez niego w strachu ani w rozpaczy – gdyż Bóg zapewnił wyzwolenie od tego stanu, restytucję i powrót do utraconych w Adamie: życia wiecznego, doskonałości i wspaniałych warunków, w których zło nie będzie już dłużej dozwolone…
 6. Czyż Abana i Parpar, rzeki Damaszku, nie są lepsze od wszystkich wód Izraela? Czyż nie mogłem się w nich obmyć i być oczyszczonym?
  W Piśmie Świętym trąd używany jest jako symbol grzechu. Istnieje też wiele teorii mówiących, jak można pozbyć się grzechu. Jednak jest tylko jeden prawdziwy sposób, który pozwala to osiągnąć – zastanówmy się nad stosownym do tego obrazem z Pisma Świętego.
 7. Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami grzechów jego, a nie wzięli z plag jego
  Każdy godny nazwy „ludu mój” usłyszy głos Pana, będzie mu posłuszny, wyjdzie z Babilonu i „nie weźmie z plag jego” oraz odpowiedź na pytanie: Jeżeli zgadzam się z prawdą, tak jak jest ona przez was przedstawiana, żyjąc zgodnie w moim kościele od wielu lat, to co ja bym zyskał przyłączając się do (Badaczy Pisma Świętego)?
 8. Dlaczego modlimy się ‚Przyjdź Królestwo Twoje’? cz. 3 z 3
  W ostatnim odcinku niniejszej krótkiej serii przedstawiamy kilka kolejnych powodów takiej modlitwy, podając na potwierdzenie każdego z nich po jednym tekście ze Starego i Nowego Testamentu.
 9. Dlaczego modlimy się ‚Przyjdź Królestwo Twoje’? cz. 2 z 3
  W niniejszej krótkiej serii przytaczamy kilka ważniejszych spośród powodów/spodziewanych rezultatów, dla których powinniśmy zanosić do Boga modlitwę „Przyjdź królestwo Twoje”. Dziś przedstawiamy takich kilka kolejnych powodów, podając na potwierdzenie każdego z nich po jednym tekście ze Starego i Nowego Testamentu.
 10. Dlaczego modlimy się ‚Przyjdź Królestwo Twoje’? cz. 1 z 3
  Co Jezus miał na myśli, gdy uczył Swoich uczniów modlić się: „Przyjdź królestwo twoje; bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi”? Dlaczego On ich uczył modlić się, „Przyjdź królestwo twoje”? W niniejszej krótkiej serii wymienimy kilkanaście spośród ważniejszych motywów zanoszenia tej modlitwy.
 11. ‚Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna’
  Choć tak wiele myślimy o ofierze, jakiej dokonał nasz drogi Zbawiciel i tak bardzo ją doceniamy, to nie powinniśmy przy tym nie doceniać udziału, jaki miał w niej nasz Ojciec Niebieski. Zauważmy głębię Jego ofiary ukazaną w obrazie ofiarowania Izaaka przez Abrahama.
 12. ‚Na świecie ucisk mieć będziecie’ ale ‚we mnie pokój’
  Pokój obiecany naśladowcom Chrystusa jest specyficzny – nie polega na zewnętrznym spokoju, lecz na spokoju serca pośród zamętu, trudności i doświadczeń. Tak jak On, oceniajmy więc dostępne dla nas wielkie i kosztowne obietnice, czyńmy je natchnieniem dla naszych serc, by pomagały nam korzystać z przychodzących na nas doświadczeń w celu rozwoju naszego charakteru, a nie załamywać się pod ich ciężarem…
 13. Głosić ewangelię bez popisywania się
  Osoby o wykształceniu wyższym niż pozostali mają skłonności żeby się wywyższać i błyszczeć przed nimi. Apostoł Paweł taki nie był – choć był on jednym z najlepiej wykształconych ludzi swoich czasów, uczonym u najlepszych nauczycieli, rozumiał, że nie powinien popisywać się swoją erudycją, mądrością, czy elokwencją. Rozumiał, że powinien się skupić na jednym temacie i celu – i to właśnie uczynił – jak sam powiedział: „uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego”.
 14. Kto z tych trzech okazał się bliźnim?
  Zastanowienie nad przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie – jaki był cel podania tej przypowieści? Dlaczego właściwie kapłan ani lewita nie zatrzymali się by pomóc rannemu – i czemu Jezus ich nie zganił? Co jest ważniejsze – litera prawa, czy jego duch?
 15. „Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego…”
  Czemu król Nabuchodonozor kazał spośród jeńców wybrać młodzieńców by stali się w przyszłości ważnymi osobami w jego państwie? Co można o nich wywnioskować na podstawie ich imion? Jak zyskać przyjaciół?
 16. „Znoś razem ze mną cierpienia jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa”
  Jakie są punkty wspólne bycia żołnierzem w rzeczywistej armii oraz bycia żołnierzem w armii duchowej? Czym jest zaciągnięcie się do armii Pańskiej? Czego dotyczy „toczenie dobrego boju wiary”?
 17. „Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje”
  Czy Jezus był przyjacielem grzeszników? Skąd na uczcie u faryzeusza wzięła się nierządnica? Kto najbardziej docenia miłość Jezusa? Czemu Jezus odpuścił jej grzechy?
 18. „Nie jest tak, jak ty powiadasz, lecz sam sobie to wymyśliłeś”
  Krótkie omówienie kolejnego fragmentu księgi Nehemiasza – tym razem odnośnie oszczerstwa, obmowy, plotek i reakcji na nie.
 19. „Wykonuję wielką pracę i nie mogę zejść…”
  Krótka lekcja odnośnie postawy jaką powinien przyjąć chrześcijanin względem swoich obowiązków – w tym szczególnie związanych ze służbą Bogu, oraz na czym powinniśmy skupiać naszą uwagę.
 20. Siedem kierunków myśli biblijnych
  Biblia zawiera siedem różnych kierunków myśli (czy też: sposobów nauczania nas przez Boskie Słowo) i wszystko, co jest w niej zawarte, najwyraźniej należy do któregoś z owych kierunków. Są nimi: (1) doktryny; (2) przykazania; (3) obietnice; (4) napomnienia; (5) proroctwa; (6) historie; (7) typy. Krótkie ich omówienie, oraz lekkie rozwinięcie tematu: czym są biblijne typy (figury/obrazy)?
 21. Święty Piotr wołał: „Panie, ratuj mię!”
  Kilka słów o postawie św. Piotra w jego próbie podczas chodzenia po wodzie, a także – do kogo Pan wyciąga rękę? Czy perspektywa piekła działa lepiej ku odwróceniu od grzechów niż perspektywa unicestwienia? Czy Pan wyciągnie rękę do grzeszników?
 22. „Kto ma przykazania moje i zachowuje je…”
  Co znaczą słowa „Kto ma przykazania Moje”? Co pozwala wstąpić do szkoły Chrystusowej? Jakie przykazania mamy zachowywać? Czy Pan mnie odrzuci jeśli nie zrobię tego lub owego?
 23. Dziesięć części prawdziwej pokuty – część 3
  i trzy odnośnie sprawiedliwości:
  (1) MIŁOŚĆ DO SPRAWIEDLIWOŚCI
  (2) PRAKTYKOWANIE SPRAWIEDLIWOŚCI
  (3) BOJOWANIE O SPRAWIEDLIWOŚĆ
 24. Dziesięć części prawdziwej pokuty – część 2
  Cztery kolejne:
  (4) ZANIECHANIE/PORZUCENIE GRZECHU
  (5) WYZNANIE GRZECHU
  (6) ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA GRZECH
  (7) OPOZYCJA DO GRZECHU/SPRZECIWIANIE SIĘ GRZECHOWI
 25. Dziesięć części prawdziwej pokuty – część 1
  Najprościej mówiąc – pokuta to zawrócenie od tego, co się robi źle i pójście w drugą stronę. Gdy czuje się, że czegoś brakuje do uzyskania pokoju z Bogiem – warto przeanalizować swoje stanowisko. A do tego przydaje się znajomość jej części składowych – których jest dziesięć: siedem w odniesieniu do grzechu i trzy w odniesieniu do sprawiedliwości. W tym odcinku – trzy pierwsze z nich, w odniesieniu do grzechu:
  (1) UMYSŁOWE PRZEKONANIE O GRZECHU
  (2) SMUTEK SERCA Z POWODU GRZECHU
  (3) NIENAWIŚĆ DO GRZECHU
 26. „Strzały twoje ostre; od nich narody pod cię upadną…”
  Niektórzy, choć sami lubią wyrażać się kwieciście i obrazowo, skłonni są traktować wszystkie opisy biblijne w sposób literalny – czy słusznie? Oraz – co oznacza tekst tytułowy….
 27. „… nie zachowałeś bowiem tego, co Pan ci polecił”
  Z jakiego powodu Saul nie zachował tego, co Bóg mu polecił – i dlaczego Bóg odrzucił go jako króla?
 28. Ucz dziecko właściwego postępowania
  Kiedy należy zacząć wychowywać dzieci? Jak to robić? Gdzie szukać pomocy? Co zrobić by dzieci wyrosły na dobrych chrześcijan?
 29. Przerzućcie wszystkie wasze troski na Niego
  Słowo „troska”, „troszczyć się”, bywa używane w dwóch różnych znaczeniach: (1) przejawiania właściwego zainteresowania i poświęcania należytej uwagi temu, co jest nam powierzone lub za co jesteśmy odpowiedzialni, oraz (2) zmartwienia, niepokoju umysłu. W jakim znaczeniu używa go Apostoł w 1 Piotra rozdziale 5 wersecie 7? i co chce przez to nam powiedzieć?…
 30. „Czyż nie wiedzieliście, że powinienem być w domu mego Ojca?”
  Jak to się stało, że dwunastoletni Jezus został sam w Jerozolimie? Czemu odłączył się od rodziców? Czego chciał się dowiedzieć? Czemu wtedy nie rozpoczął swojej misji?
 31. Czego Pan chce od ciebie?
  Ponieważ najwyraźniej Żydom wydawało się, że Pan żądał od nich zbyt wiele, Bóg streścił wszystkie wymagania swego prawa do zaledwie jednego zdania i wypełnienie tych wymagań byłoby równoznaczne z wypełnieniem całego Zakonu…
 32. „Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz…”
  Gdyby nie Pismo Święte, to nie moglibyśmy wiedzieć, czy Bóg się nami interesuje i gotowi bylibyśmy przypuszczać, że Bóg jest zbyt wspaniały, aby zwracać uwagę na nas – na mały pyłek w obliczu wszechświata. Ale skoro się zajmuje – i jeżeli Bóg jest tak troskliwy w stosunku do ludzkości i tak bardzo uhonorował, uczcił swoje ludzkie stworzenia, to czemu nie przygotował dla nich lepszych warunków na świecie?
 33. „Nikomu nie bądźcie nic dłużni, poza wzajemną miłością”
  Krótkie omówienie Rzymian rozdziału 13 wersetu 8: Jak rozumieć słowa apostoła by nie być niczyim dłużnikiem? Czy to znaczy, że nie można nic pożyczyć, wziąć kredytu, kupować na raty, itd.? Czy jest jakaś rzecz, w której zawsze jesteśmy dłużnikami wobec bliźnich? A jeśli tak, to co w związku z tym powinniśmy robić?
 34. „Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do pokuty”
  W tych słowach jest zawarty klucz do dużej części niezrozumienia ewangelii, tak wówczas, jak i dzisiaj. Pierwszą lekcją, jakiej wszyscy muszą się nauczyć jest to, że każdy grzech jest potępiony przez Boga – i ten najmniejszy, i ten największy, że wszelka niesprawiedliwość też jest grzechem i że „nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego”…
 35. „Czego szukacie?”
  Gdy dwaj uczniowie, którzy usłyszeli od Jana, że Jezus jest Barankiem Bożym, poszli za nim. Gdy szli tak już pewien czas, Jezus spytał ich: „Czego szukacie?” Co miał na myśli – i… czego MY szukamy, idąc za nim?
 36. „Jam głos wołającego na pustyni”
  Kilka słów na temat Jana Chrzciciela jako herolda Jezusa w ciele – na czym polegał jego urząd, jaka postawa go cechowała, i jaką lekcję my możemy z tego wyciągnąć.
 37. Odrzućmy uczynki ciemności, ubierzmy zbroję światłości
  Krótkie rozważenie myśli z listu do Rzymian rozdziału 13 wersetu 12: „Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości”. Co oznacza odrzucenie uczynków ciemności? Czy powinniśmy podejmować się strofowania wszystkiego, co nie jest w zgodzie z naszymi wysokimi ideałami? Czy mamy publicznie piętnować zło? Jakimi powinniśmy być na ścieżkach swojego życia?
 38. „Wzywam Ewodię i wzywam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu”
  Jaką naukę możemy wyciągnąć z napomnienia skierowanego do pewnych dwóch sióstr ze Zboru w Filipii – „aby były jednomyślne w Panu”? O jaką jednomyślność chodzi, a o jaką nie? Jakie kwestie są fundamentalne, aby nazywać się braćmi i siostrami w Chrystusie?
 39. „Niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”
  Krótkie omówienie zaproszenia naszego Pana, aby opuścić wszystko i naśladować Go.
 40. „Połapcie nam liski, liski małe…” – część 2
  I część 2.
 41. „Połapcie nam liski, liski małe…” – część 1
  Omówienie grzechów, jakie są zobrazowane w małych lisach, jakie psują winnice naszych charakterów – „Połapcie nam liski, liski małe, które psują winnice, ponieważ winnice nasze kwitną” – Pieśni nad Pieśniami rozdział 2 werset 15 – część 1.
 42. Góra domu Pańskiego na wierzchu gór…
  Krótki komentarz do wersetu: „I stanie się w ostateczne dni, że będzie przygotowana góra domu Pańskiego na wierzchu gór, i wywyższy się nad pagórkami, a zbieżą (zbiegną) się do niej wszystkie narody” – Izajasza rozdział 2 werset 2.
 43. Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca…
  Wersja audio krótkiego komentarza do słów „Nad wszystko czego ludzie strzegą, strzeż serca twego, bo z niego żywot pochodzi” – z Przypowieści Salomonowych rozdziału 4 wersetu 23, szczególnie skupiający się na tym, co właściwie znaczą słowa „strzeż serca”.
 44. 10 części prawdziwej pokuty
  Krótkie wyszczególnienie składników, czy też części, pokuty – w odniesieniu do grzechu, oraz w odniesieniu do sprawiedliwości.
 45. On jest w drodze (?)
  Czy właściwe jest ukazywanie Jezusa, jako co roku rodzącego się jako mały chłopiec? Czy Jego narodziny faktycznie miały miejsce pod koniec grudnia?
 46. „Jak człowiek myśli w sercu swoim, takim jest”
  Krótkie omówienie wersetu „Jak człowiek myśli w sercu swoim, takim jest” – Przypowieści Salomonowe rozdział 23 werset 7.
 47. W jaki sposób „doskonała miłość usuwa bojaźń”?
  Odpowiedź na pytanie: „W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości” (1 Jana rozdział 4 werset 18). Do jakiej bojaźni to się odnosi i w jaki sposób doskonała miłość usuwa bojaźń?
 48. Rozmaitości – Dochody jak buty
  Nasze dochody powinny być jak nasze buty – jeśli zbyt małe, to będą nas drażnić i uwierać, ale jeśli byłyby zbyt duże spowodują, że się potkniemy.
 49. Czy Jezus rzeczywiście poszedł do piekła, kiedy umarł?
  Czy Jezus kiedy umarł, to rzeczywiście umarł, czy też stworzył tylko takie pozory, albo czy było to tylko takie wrażenie? Czy rzeczywiście był w piekle, jak mówią Dzieje Apostolskie rozdział 2 wersety 27 i 31?
 50. „Lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi” – Filipensów rozdział 2 werset 7
  Krótkie zwrócenie uwagi na faktyczną treść listu do Filipian rozdziału 2 wersetu 7, oraz na inne wersety Biblii świadczące o tym, że faktycznie Jezus przychodząc na ziemię wyrzekł się Swojej przedludzkiej natury i urzędu, żeby stać się człowiekiem.