„Wybrany lud Boży”

Niedawno zamieściliśmy serię związaną ze spotkaniem w Hipodromie w 1910 roku, na które Żydowski Komitet do Masowych Zgromadzeń zaprosił chrześcijańskiego kaznodzieję, C.T. Russella, żeby przemówił do nich odnośnie proroctw Biblijnych i syjonizmu. Ponieważ było to wydarzenie bezprecedensowe zachodzi pytanie – dlaczego tak się stało? Co było powodem takiego zaproszenia. Jednym z takich bezpośrednich powodów była seria 12 artykułów, pod wspólnym tytułem „Boski Plan – Wybrany lud Boży”, która zaczęła się ukazywać w Ameryce w lutym 1910 roku w miesięczniku „Overland Monthly”, czyli „Po ziemi co miesiąc”. Myślimy, że korzystnie byłoby przypomnieć tą serię i przedstawić ją – choć dzieląc każdy z artykułów na kilka mniejszych części.

Spis artykułów wchodzących w skład serii:

 1. Wiara podstawą żydowskiego charakteru
 2. Nadzieja długo odwlekana teraz odżywa
 3. „Dwójnasób” Izraela – fakty i teoria
 4. Siedem czasów karania. Okres 2520 lat.
 5. Jubileusz odnowy
 6. Nowe Przymierze Izraela
 7. Pascha pierworodnych
 8. Naród wybrany – jego szabat i jubileusz
 9. Wielki Dzień Pojednania
 10. Syjonizm to Boskie wezwanie
 11. Czy Żydzi muszą stać się chrześcijanami, aby powrócić do Boskiej łaski?
 12. Czy chrześcijanie i Żydzi powinni dążyć do zjednoczenia?