Z KART STAREJ ŚWIĘTEJ BIBLII

"BIBLIA jest księgą nad księgami. Ona zawiera Bożą myśl, stan człowieka, drogę zbawienia, zatracenie grzeszników i szczęście dla wierzących. Jej nauki są święte, jej przykazania wiążące, jej historie są prawdziwe, a jej postanowienia niezmienne. Czytaj ją, aby być mądrym, uwierz w nią, aby być zbawionym, stosuj ją, żeby być świętym. Ona zawiera światło, które ciebie prowadzi, pokarm, który cię podtrzymuje i otuchę, która cię raduje. Jest chrześcijańską mapą podróżną, mieczem chrześcijańskiego żołnierza i przewodnikiem dla chrześcijańskiego charakteru. Ona powinna wypełniać pamięć, panować w sercu i kierować nogami. Czytaj ją powoli; badaj często i ze czcią. Jest kopalnią bogactw, rajem wspaniałości i rzeką przyjemności. Pociąga za sobą najwyższą odpowiedzialność, nagradzanie największego trudu i ostrą krytykę tych wszystkich, którzy igrają z jej świętą zawartością. Jest ona lekturą dla chorych i tych, którzy cieszą się dobrym zdrowiem, dla biednych i bogatych. Fragmenty Pisma Świętego czytane są podczas zawierania małżeństw, podczas chrztów, pogrzebów i przy wielu innych okazjach. Niedługo ona sprowadzi życie i niedługo śmierć.

    ŚLUBOWANIE BIBLII - Ślubuję wierność Biblii, Świętemu Słowu Bożemu. Uczynię z niej latarnię dla moich nóg, światłem na mojej ścieżce i ukryję ją w moim sercu, bym nie mógł zgrzeszyć przeciwko Bogu."

JA I MOJA BIBLIA

Gdybym pracował, Biblia byłaby moim narzędziem;
Gdybym grał, byłaby moją harfą o miłym brzmieniu.
Gdybym postępował, byłaby moją złotą regułą;
Kiedy tonę, jest twardym gruntem.
Kiedy jestem zziębnięty, Biblia jest moim ogniem;
Mymi skrzydłami, kiedy wzlatuję do spraw duchowych.

Gdym zmęczony - Biblia jest moim łożem;
A pośród ciemności - mym światłem.
Gdym głodny - mym chlebem;
A w zagrożeniu - mą zbroją do walki.
Gdym chory - uzdrawiającym lekarstwem,
A gdym samotny - rzeszę przyjaciół w niej znajduję.

Gdy się gubię, Biblia jest moim przewodnikiem,
A gdym nagi - strojem dostatnim i ciepłym.
Gdym w więzieniu - rozległą przestrzenią;
Gdym podczas burzy rzucany - schronieniem przed sztormem.
Gdym był w przygodach - wspaniałym morzem;
A gdybym odpoczywał - kwiecistą łąką.

SB ’06,31; BS ’06,30.

Wróć do Archiwum