PYTANIA BIBLI JNE

    Pytanie: "Wysławiajcie PANA na harfie, na lutni, na instrumencie o dziesięciu strunach, śpiewajcie Mu." Co oznacza dziesięć strun Harfy Bożej?

    Odpowiedź: To, że Harfa Boża oznacza Biblię, jest widoczne z Obj. 14:2,3 i 15:2-4, gdzie zamiast pojedynczej harfy są użyte harfy w liczbie mnogiej, ponieważ każdy ze zwycięzców Maluczkiego Stadka używał Biblii dla celów przedstawionych w tych wersetach. Przez dziesięć strun Harfy Bożej rozumiemy dziesięć głównych doktryn Biblii. Pismo Święte nigdzie nie wymienia tych dziesięciu głównych doktryn. W Raportach Konwencyjnych z 1911 roku, s. 90-94, Walter Bundy podaje listę dziesięciu doktryn, które według niego są dziesięcioma strunami Harfy Bożej, symbolizowanymi przez dziesięć groszy niewiasty. Chociaż wierzymy, że część z nich podał prawidłowo, szczególnie doktrynę o restytucji jako zagubioną monetę, to jednak jego lista w całości nie podaje dziesięciu głównych doktryn Biblii. Biblia nigdzie nie wymienia tej listy jako całości ani nie wzmiankuje o dziesięciu oddzielnych doktrynach jako takich. Jeśli ktoś z naszych czytelników znajdzie listę podaną przez Brata Russella, to będziemy za nią wdzięczni. W końcówce wykładu po Fotodramie Stworzenia, pt. Co Pastor Russell uczy, on i inni podali siedem głównych doktryn biblijnych, o których Pastor uczył: Bóg, Chrystus, Duch Święty, Stworzenie, Przymierza, Okup, Zbawienie dla Kościoła oraz dla świata. Z listy, którą w jakimś miejscu Pastor podał, a którą czytaliśmy około 30 lat temu, zdecydowanie pamiętamy następujące: Stworzenie, Człowiek, Przymierza, Zło, Okup, Wysokie Powołanie i Restytucja. Łącząc te i wyżej podane doktryny, mamy nadzieję, że następujące z nich są prawdopodobnie dziesięcioma strunami: Bóg, Chrystus, Duch Święty, Stworzenie, Człowiek, Przymierza, Zło, Okup, Wysokie Powołanie i Restytucja. Chociaż wyżej wymienione doktryny, według naszego osądu prawdopodobnie są dziesięcioma strunami, to inni mogą uważać inaczej. Zatem nie powinniśmy czynić z tej sprawy dogmatu.

SB ’06,63; BS ’06,60.

Wróć do Archiwum