DATA PAMIĄTKI W 2007 ROKU

Sobota, 31 marca, po godz. 18:00

    Pamiątka Śmierci Naszego Pana przypada tego roku 31 marca po godz. 18:00 Nów, najbliższy zrównania wiosennego, wystąpi w Jerozolimie 19 marca o godz. 5:05 rano. Odpowiednio 1 Nisan rozpocznie się 18 marca o godz. 18:00, a 14 Nisan rozpocznie się o godz. 18:00 trzynaście dni później, czyli 31 marca o godz. 18:00.

    Niech Pan pobłogosławi Swój poświęcony lud, abyśmy się właściwie przygotowali do uczczenia Jego i Jego wielkiej ofiary za nas (1 Kor. 5:7,8)!

    Prosimy o niezwłoczne przysyłanie sprawozdań.

Wróć do Archiwum