PIERWSZY EPOKOWY DZIEŃ

    Opis z Księgi Rodzaju nic nie mówi o formowaniu się Ziemi. On mówi "Na początku Ziemia - była - niekształtowna i próżna" - bezkształtna i pusta. Nie było gór ani dolin, drzew ani krzewów, rzek i oceanów, lecz Ziemia istniała. Nie jest powiedziane na ile wcześniej została stworzona. Opis Dni Twórczych podany w Księdze Rodzaju nie odnosi się do budowy naszego globu, lecz do przystosowania jej do zamieszkania przez człowieka.

    Istnieją różne teorie odnoszące się do jej formowania. Przedstawiamy tę, która jest najbardziej zgodna z Biblią. Jest ona nazwana teorią Vaila. Ta teoria zakłada, że pierścienie Saturna i pasy Jowisza ilustrują rozwój Ziemi jako planety.

    Ziemia była kiedyś płynną masą, na co wskazują magmowe skały okresu azoicznego zwanego tak przez naukowców, o którym Biblia milczy. Kiedy Ziemia była płynną masą, jej wody i minerały były wyrzucane w stanie gazowym na wielką odległość. Gdy one ostygły i przybrały stałe formy, wytworzyły wielkie pierścienie w pewnej odległości od Ziemi.

    Stopniowo ruch tych pierścieni stawał się odmienny od ruchu Ziemi, proporcjonalnie do odległości od środka ciężkości. Te pierścienie wody i minerałów stopniowo zbliżając się do Ziemi, były utrzymywane w pewnej odległości od niej przez siły odśrodkowe, szczególnie silne przy równiku. "Unosząca się" Święta moc wytworzyła światło, prawdopodobnie przypominające zorzę polarną północną - a nie światło słoneczne. Słońce nie było widoczne aż do Czwartego Dnia.

    "Niech będzie światłość! I stała się światłość." Tym sposobem w skrócie został podsumowany rezultat 7 000 lat określanych jako Pierwszy Dzień. To nie znaczy, że Słowo Boga nie byłoby zdolne do uczynienia cudu, lecz On woli wypełniać Swe chwalebne zamiary zgodnie z prawami natury - 1 Moj. 1:3.

    Niektórzy naukowcy twierdzą, że wokół Ziemi jest jeszcze jeden pierścień, elektryczny, który opadając, w ciągu kilku lat zniszczy fermentację, mikroorganizmy i pasożyty oraz okaże się bardzo pomocny dla roślin i życia zwierzęcego.

PYTANIA DO LEKCJI 2

1. Co na temat kształtowania się ziemi mówi opis o stworzeniu z Księgi Rodzaju? Akapit 1
2. Co on mówi o jej początku i jaki początek ma na myśli?
3. Czy jakieś inne początki są wspomniane w Biblii? Zobacz Jana 1:1, 2; Obj. 3:14; 21:6; 22:13.
4. Co Księga Rodzaju mówi na temat kształtowania i przygotowywania ziemi?
5. Jaka teoria na temat formowania ziemi wydaje się najbardziej zgodna z Biblią? Akapit 2
6. Jaki według tej teorii był kiedyś stan ziemi? Akapit 3
7. Jak naukowcy nazywają ten okres?
8. Co mówią na temat ziemskich minerałów i wody w tamtym czasie?
9. Co się stało, gdy one ostygły?
10. Jaka siła powstrzymywała pierścienie przed opadnięciem na ziemię? Wyjaśnij tę siłę. Akapit 4
11. Jakie planety wydają się ilustrować ten stan?
12. Kiedy pojawiło się słońce? Czy wcześniej było jakieś światło?
13. Wyjaśnij zjawisko zorzy polarnej.
14. Co zostało dokonane podczas "pierwszego dnia"?
15. Jak długi był pierwszy dzień? Zobacz Wykłady Pisma Świętego, tom 6, s. 50.
16. Co nadal twierdzą niektórzy naukowcy? Akapit 6.

SB ’07,30.

Wróć do Archiwum