PRZEKONYWAJĄCE SŁOWA REKOMENDACJI
NA TEMAT
BOSKIEGO PLANU WIEKÓW
ZE STRONY WSPÓŁWYDAWCY KONSTYTUCJI ATLANTY
przez niektórych zapamiętanego jako „Bill Arp.”

    Niektórzy będą zainteresowani recenzją „Południowego Filozofa” na temat I Tomu Wykładów Pisma Świętego. Na pewien czas przed śmiercią on napisał:

    „Niemożliwe jest przeczytanie tej książki bez pokochania pisarza i rozmyślania nad jego wspaniałym rozwiązaniem wielkich tajemnic, niepokojących nas wszystkich przez całe życie. Prawie nie ma rodziny, która nie straciłaby kogoś umiłowanego, kto umarł poza łonem kościoła - bez poznania planu zbawienia, a jeśli Kalwinizm ma rację, poza wszelką nadzieją, wśród wiecznych mąk i rozpaczy. My tłumimy nasze uczucia i odwracamy się od tego okropnego obrazu. Nie ośmielamy się wypierać wiary naszych ojców, a jednak czy to możliwe, by dobra matka i jej zbłąkane dziecko na zawsze zostali oddzieleni? - na wieki wieków?

    Ta wspaniała książka nie wysuwa żadnych twierdzeń, które nie są dobrze udowodnione Pismem Świętym. Ona jest zbudowana kamień po kamieniu, a na każdym kamieniu jest werset biblijny i tym sposobem ona staje się piramidą Boskiej miłości, miłosierdzia i mądrości.

    Nie ma niczego w Biblii, w co autor wątpi lub zaprzecza, natomiast na wiele tekstów on rzuca strumień światła, który wydaje się usuwać z nich mrok i niejasne znaczenie. Dostrzegam, że wielu wydawców wiodących czasopism i liczni ortodoksyjni duchowni różnych denominacji udzielili poparcia i uznali to nowe i pocieszające światło, które wzeszło nad interpretacją Boskiej Księgi. Zatem niech każdy człowiek przeczyta, rozważy i nabierze otuchy, ponieważ wszyscy jesteśmy więźniami nadziei. Jest to wiek zaawansowanej myśli, obecnie myśli się więcej niż kiedykolwiek przedtem - niech teraz ludzie odważą się myśleć.

    Światło - naszą dewizą jest więcej światła.” - C.H. Smith („B.Arp.”)

Zamówienie znajdziesz na:
http://epifania.pl/sklep/ksiazki_sklep.php [link archiwalny - aktualnie nie działa]

Wróć do Archiwum