ŹRÓDŁO WSZELKICH BŁOGOSŁAWIEŃSTW

    Biblia przedstawia wielkiego Boga Jehowę jako Źródło wszelkich błogosławieństw zarówno dla aniołów, jak i ludzi – „Ojciec Miłosierdzia”, od którego pochodzi „Wszelki dar dobry i doskonały” – 2 Koryntian 1:3; Jakuba 1:17. Właściwie doceniamy naszego Pana Jezusa Chrystusa jako honorowy Przewód, przez który spływają na nas Boskie błogosławieństwa; lecz musimy spoglądać przede wszystkim na Ojca Niebiańskiego, jak oświadczył Apostoł, mówiąc: „jest tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego pochodzą wszystkie rzeczy... i jeden Pan Jezus Chrystus, przez Którego pochodzą wszystkie rzeczy” – 1 Koryntian 8:6, NKJV.

    Podobnie lud Pański może odczuwać wdzięczność wobec swych poświęconych braci, przyjaciół i świata, za błogosławieństwa, przywileje, zaszczyty i sposobności, lecz nigdy nie powinien zapominać, że Bóg Jehowa jest Źródłem błogosławieństw i że inni przekazują te błogosławieństwa tylko przez łaskę Bożą. Powinniśmy odczuwać wdzięczność za promienie słońca i deszcz, za kwiaty i ptaki, zawsze pamiętając o wielkim Źródle. Lud uczony przez Boga z całego serca śpiewa:

„Ach przyjdź, Źródło wszelkich błogosławieństw!
Niech serce moje melodię wzniesie;
Strumienie nigdy nieustającej łaski,
Z głębi serca wyzwalają nuty chwały!”

    Lud Pański powinien być najszczęśliwszy, najbardziej radosny i najbardziej wdzięczny ze wszystkich ludzi. Niewątpliwie, wyraźne błogosławieństwa spływają na każdy dom, w którym Źródło wszelkich błogosławieństw jest wychwalane.

    Słowo „pieśń” jest użyte w Biblii w innym znaczeniu. Całe posłannictwo Ewangelii jest określane jako „pieśń” z powodu swej pięknej harmonii, bogactwa, słodyczy i rytmu. Tak więc o synach Bożych mówi się, że obecnie „śpiewają nową pieśń”, której inni nie mogli się nauczyć – Objawienie 14:3. Podczas gdy oni śpiewają i tworzą w swych sercach melodię dla Pana, te melodie przenikają całe ich życie i tym sposobem „okazują chwałę Tego, który ich powołał z ciemności do Swej wspaniałej światłości” – 1 Piotra 2:9.

    Oby życie każdego chrześcijanina mogło brzmieć harmonijną symfonią dla wszystkich jego towarzyszy! Jak wiele to uczyniłoby dla uśmierzenia łez i smutku oraz rzucania promieni światła na ścieżkę tych, którzy kroczą doliną cienia śmierci! Wielkie błogosławieństwa idą razem z takimi śpiewającymi w sercach chrześcijanami. Ich obecność, ich wpływ oraz ton głosu wydaje chwałę o Źródle Błogosławieństw, kierując uwagę świata na to wielkie Źródło.

Wróć do Archiwum