ZŁOTO I BLASK

Złoto i blask dziś ceni świat,
Znikome skarby ziemskich dni,
Lecz skarby znikną z biegiem lat,
A tylko prawda wiecznie lśni.

Bo niczym piękność niw i pól
Bez wiary w sercu i bez łask,
Udziałem świata płacz i ból,
Choć teraz nad nim prawdy blask.

Zabłyśnie chwilkę szczęścia los
I ziemska sława radość da,
Wnet przyjdzie burzy straszny głos
I znowu w sercu rozpacz trwa.

Bo szczęście ziemskie próżny cień
I próżna wszelka ludzka moc,
A chociaż błyśnie jasny dzień,
Wnet straszy ziemię czarna noc.

Lecz kto nadzieję w sercu ma
I ceni z nieba łaski dar,
Tego nie straszy nocy ćma,
Bo go umacnia wiary żar.

Nadzieja w Panu trzyma nas,
Obietnic danych z Bożych słów,
Wnet dla nas minie próby czas
I ujrzym w chwale Króla znów.

Pieśni Brzasku Tysiąclecia numer 98

Wróć do Archiwum