PSALM 19

 1. Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida.
 2. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a dzieła rąk Jego oznajmia firmament.
 3. Dzień dniowi o tym opowiada i noc nocy podaje wieść.
 4. Bez mowy i bez wyrazów, nie słychać głosu ich.
 5. Ale po całej ziemi rozchodzi się ich dźwięk i słowa ich aż na kraniec świata, gdzie słońcu namiot postawił.
 6. Które jak oblubieniec wychodzi z weselnej komnaty, raduje się jak olbrzym ruszający do biegu.
 7. U krańca niebios jest jego wschód, i aż na drugi kraniec biegnie, a nic nie uchroni się od jego żaru.
 8. Nauka Pańska jest doskonała, orzeźwia duszę, zalecenia Pańskie pewne, dające mądrość prostaczkowi.
 9. Rozkazy Pańskie proste, rozweselające serce, przykazania Pańskie jasne, oświecające oczy.
 10. Bojaźń Pańska czysta, ostająca się na wieki, ustawy Pańskie słuszne i wszystkie sprawiedliwe.
 11. Pożądańsze nad złoto, nad wiele szczerego złota, słodsze nad miód i plastr miodowy.
 12. I sługa Twój, przestrzega ich, w zachowywaniu ich obfita nagroda.
 13. Swoich błędów któż będzie świadom? Z tych, które są ukryte, oczyść mnie.
 14. Od własnowolnych uchroń sługę Twego, aby mną nie owładnęły. Wtedy będę nienaganny i oczyszczany od wielkiej winy.
 15. Oby słowa ust moich i myśli mojego serca znalazły łaskę u Ciebie, Panie, opoko moja i odkupicielu.

Wróć do Archiwum