PSALM 65

 1. Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. Pieśń.
 2. Dla Ciebie pokorne milczenie jest chwałą, Boże na Syjonie, Tobie niech będą dopełnione śluby.
 3. Który słuchasz modlitwy, do Ciebie każdy śmiertelny przychodzi.
 4. Sprawy grzeszne wzięły górę nade mną, ale nasze występki Ty odpuścisz.
 5. Szczęśliwy, kogo wybierasz i przygarniasz, kto zamieszka w przedsionkach Twoich. Nasycimy się dobrem Twego domu, świętego przybytku Twego.
 6. Cudownymi czynami w sprawiedliwości nam odpowiesz, Boże naszego zbawienia, nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich.
 7. Który utwierdzasz góry mocą Twoją, a przepasany jesteś potęgą.
 8. Który uciszasz zgiełk mórz, zgiełk ich fal, i wrzawę narodów.
 9. I drżą mieszkańcy ziem najdalszych na widok znaków Twoich, krańce wschodu i zachodu radością napełniasz.
 10. Nawiedziłeś ziemię i napoiłeś ją, uposażyłeś bogato. Strumień Boga pełen jest wody, przygotowałeś im zboże, bo takeś ją ustanowił.
 11. Zagony jej zwilżyłeś, bruzdy zrównałeś, deszczami ulewnymi spulchniłeś ją, pobłogosławiłeś jej plonowi.
 12. Ukoronowałeś rok dobrocią Twoją, ścieżki Twoje żyznością opływają.
 13. Żyznością opływają oazy pustyni i pagórki przepasane są weselem.
 14. Pokrywają się łąki stadami, oblekają się w zboże doliny, wykrzykują i śpiewają.

Wróć do Archiwum