Doświadczenia Izraela na pustyni

    NA PUSTYNI Izrael uczył się lekcji wiary. Bóg zesłał im mannę. Manna padała nocą w postaci bardzo drobnych ziarenek. Zbieranie i przyrządzanie jej wymagało dużo czasu i cierpliwości. Ona nie tylko była niezbędna, lecz także potwierdzała Boski wyrok: "W pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba, aż się nawrócisz do ziemi". Praca jest jednym z naszych najcenniejszych doświadczeń. Bez niej ludzkość upadłaby jeszcze niżej. Kraje, w których praca jest koniecznością, cechuje większa inteligencja.

    Pan Jezus Sam wyjaśnia, że jest antytypiczną Manną, Chlebem z Nieba, w którym musimy mieć udział, jeśli chcemy otrzymać życie wieczne - Jana 6:48-58.

    Spisek Korego i jego towarzyszy przeciwko przywództwu Mojżesza zakończył się wpadnięciem ich wszystkich żywo do przepaści (hebr. szeol), do grobu. Podobnie wszyscy przeciwnicy Mesjasza zginą we wtórej śmierci - Dzieje Ap. 3:23.

    Bóg w cudowny sposób dostarczył Izraelowi przepiórki. Z powszechnej wersji Biblii można wywnioskować, że dookoła obozu utworzyła się metrowa warstwa spadających przepiórek. Krytycy uważają to za absurd. Słuszna i rozsądna wydaje się myśl, że przepiórki zmęczone lotem nad Morzem Czerwonym, przelatywały na wysokości kilkudziesięciu centymetrów nad ziemią i Izraelici bez trudu mogli łapać duże ich ilości.

    Godne uwagi jest doświadczenie uderzonej skały. Kiedy Izraelici byli spragnieni, Mojżesz uderzył w skałę w imieniu Pana, wypłynęła woda i ludzie mogli się orzeźwić. Święty Paweł mówi, że było to proroctwo o Chrystusie, który przez Swoją śmierć dostarcza Wody Żywota, która jest dla wszystkich - prawdziwych Izraelitów.

    Izraelici zostali zaatakowani przez plagę "ognistych węży". Na polecenie Boga Mojżesz uczynił miedzianego węża i zawiesił go na słupie. Izraelitom zalecono patrzenie na węża w celu uzdrowienia. "Węże ogniste" przedstawiają grzech prowadzący do śmierci. Bóg zapewnił życie dla dotkniętego grzechem świata, przez ukrzyżowanie Chrystusa. Chrystus został potraktowany jak grzesznik, aby grzesznicy mogli zostać uwolnieni od grzechu i śmierci.

 

PYTANIA DO LEKCJI 34:

1.* Jakich lekcji był uczony Izrael na pustyni?

2.* Co Bóg im zesłał? 2 Moj. 16:4

3.* Kiedy ona padała i jak? Do czego była podobna? Patrz Słownik Biblijny.

4. Jakiego wyroku była ona potwierdzeniem?

5.* Co jest jedną z najcenniejszych lekcji dla ludzkości? Akapit 1

6.* Kto był antytypiczną Manną? Kto to powiedział? Podaj biblijny dowód. Jana 6:48-58.

7.* Dlaczego Kore i jego towarzysze wpadli do przepaści? 4 Moj. 16:1-33. Czy to było miejsce wiecznych mąk?

8. Czego to było obrazem? Dz. Ap. 3:23. Akapit 3.

9. Jakie inne pożywienie Bóg zesłał Izraelitom? Wyjaśnij, w jaki sposób? 2 Moj. 16:12; 4 Moj. 11:31-35. Akapit 4.

10.* Jaka godna uwagi lekcja jest związana z uderzeniem w skałę? 2 Moj. 17:5, 6.

11. Kogo reprezentuje ta skała? 1 Kor. 10:4. Akapit 5.

12.* Jaka plaga zaatakowała Izraelitów? 4 Moj. 21:6-9.

13.* Jak Izraelici zostali uleczeni z tej plagi?

14.* Jaki materiał został użyty przez Mojżesza do wykonania węża, na którego patrząc, mieli być uzdrowieni? 4 Moj. 21:9.

15. Co przedstawia miedź, słup oraz wąż? Patrz Expanded Biblical Comments (w jęz. angielskim).

16.* Jak Jezus był traktowany? Czy On umarł jako grzesznik?

17.* Za ilu On umarł w ten sposób? 1 Tym. 2:6.

18. Czy ze strony człowieka są wymagane jakieś wysiłki w celu osiągnięcia korzyści z ofiary Chrystusa? Jak to jest pokazane? Jana 3:14-16. Akapit 6.

* Pytania zaznaczone gwiazdką są przeznaczone szczególnie dla dzieci.

BS '12, 63; S.B. '12, 64.