Długi dzień Jozuego (Podbój Kanaanu)

Księga Jozuego 10:11-14

Długi Dzień Jozuego

    Istnieje pewna podstawa dla biblijnego opisu o długim dniu Jozuego. Niektórzy badacze Biblii twierdzą, że z tekstu w języku hebrajskim wynika, że tego dnia było ciemno, że słońce nie świeciło w ogóle - co było szczególnie niezwykłe w Izraelu. Wrogowie Jozuego byli czcicielami słońca, a ciemność w ciągu dnia wskazywała, że ich bóg został zakryty. W opisie jest mowa o potężnym kamiennym gradzie, zabijającym tak wielu ludzi, co zdaje się być w zgodzie z taką interpretacją - w dzień panowała ciemność zamiast światła słońca - a ukrycie się słońca i księżyca było w rzeczywistości wielkim zjawiskiem, które Jozue wykorzystał w celu pobicia wroga, rozkazując słońcu i księżycowi, aby się ukryły! Jozuego10:11-14.

    Równie logiczne jest inne wyjaśnienie. Przypuszcza się, że słońce było widoczne podczas dnia i że ciężkie chmury załamywały promienie słoneczne aż do późnego wieczora - aż do wzejścia księżyca, tak że nie było ani chwili bez światła.

    Obydwa wyjaśnienia są satysfakcjonujące. Nie ma zupełnie powodu ku temu, by ktoś potykał się o ten biblijny zapis.

    Tryumf małej armii Gedeona nad licznymi zastępami przedstawiał ostateczne zwycięstwo Chrystusa i Jego naśladowców nad zastępami grzechu. Rozbicie naczyń reprezentowało ofiarowanie samych siebie, aby światło mogło jaśniej świecić - głos trąb przedstawia Posłannictwo Ewangelii, a miecz symbolizuje Słowo Boże. O Gedeonie i jego braciach jest napisane, że każdy z nich wyglądał jak syn królewski. Chrystus i wszyscy Jego naśladowcy są podobni do Boga w charakterze. Sędziów 7:16-25; 8:18.

    Córka Jeftego nie została ofiarowana na śmierć, jako wypełnienie ślubu złożonego przez jej ojca. Ona przyjęła jedynie ślub ciągłego pozostawania w dziewiczym stanie i po spędzeniu krótkiego czasu z przyjaciółkami, symbolicznie umarła dla świata. Biblia jest prosta i sensowna, kiedy zostaje zrozumiana. Sędziów 11:30-40.

    Pokonanie Madianitów przez zastęp Gedeona i ślubowanie Jeftego, że jego córka pozostanie dla Pana na zawsze w stanie panieństwa, należą do okresu Sędziów, z których pierwszym był Jozue. Dz.Ap. 13:19, 20.

 

Pytania do Lekcji 38

1.* Czy było to zwykłą rzeczą, by słońce nie świeciło w Palestynie?

2.* Co czcili wrogowie Jozuego?

3.* Czy Jozue rzeczywiście spowodował, że słońce i księżyc się zaćmiły? Jozuego 10:11-14. Akapit 1

4. Jakie jest inne wyjaśnienie tego cudu? Akapit 2, 3.

5.* Opowiedz o armii Gedeona. Ilu ludzi miał na początku w swej armii? Ilu się bało i odeszło do domu? Sędziów 7:3.

6.* Ilu Gedeon pozostawił po ostatniej próbie? Sędziów 7:7. Dlaczego Pan odesłał wszystkich innych? Sędziów 7:2.

7.* Ilu Madianitów było w armii wrogiej Gedeonowi? Sędziów 7:12.

8. Jaki sen usłyszał Gedeon, który dodał mu dużo odwagi? Sędziów 7:13-15.
9. Jak Gedeon uzbroił swój mały oddział i jak odniósł zwycięstwo nad swymi wrogami? Sędziów 7:16-22.

10.* Co przedstawia tryumf małego oddziału Gedeona?

11.* Co przedstawiają potłuczone naczynia? Co przedstawiają trąby i miecz?

12.* Jak wyglądał Gedeon i jego oddział? Sędziów 8:18. Akapit 4.

13. Jaki był ślub Jeftego? Sędziów 11:30, 31.

14. Czy córka Jeftego była ofiarowana na śmierć? Jakie jest lepsze tłumaczenie Sędziów 11:31? Prosimy zobaczyć dodatek w tłumaczeniu Diaglotta, s. 896 pod słowem Jefte. Akapit 5.

15. Do jakiego okresu należą te wydarzenia?

16. Kto był pierwszym Sędzią Izraela? Akapit 6.

* Pytania zaznaczone gwiazdką są przeznaczone szczególnie dla dzieci.

BS '13, 30; S.B. '13, 32.

Wróć do Archiwum