W BOSKICH RĘKACH

JEŚLI BÓG WYBIERZE ZA CIEBIE...
TO BĘDZIE WŁAŚCIWA DECYZJA

JEŚLI BÓG POPROWADZI CIĘ...
TO BĘDZIE WŁAŚCIWY KIERUNEK

JEŚLI BÓG ZAPLANUJE ZA CIEBIE...
TO BĘDZIE WŁAŚCIWY CZAS

JEŚLI BÓG WYMIERZY ZA CIEBIE...
TO BĘDZIE WŁAŚCIWA PORCJA

JEŚLI BÓG POMOŻE CI...
TO BĘDZIE WŁAŚCIWA TROSKA

JEŚLI BÓG POUCZY CIĘ...
TO BĘDZIE WŁAŚCIWA NAUKA

JEŚLI BÓG PRZESZKOLI CIĘ...
TO BĘDZIE WŁAŚCIWE PRZYGOTOWANIE

JEŚLI BÓG UDZIELI CI RADY...
TO BĘDZIE WŁAŚCIWA PERSPEKTYWA

JEŚLI BÓG BĘDZIE WALCZYĆ ZA CIEBIE...
TO BĘDZIE WŁAŚCIWY REZULTAT

JEŚLI BÓG BĘDZIE DZIAŁAĆ ZA CIEBIE...
TO BĘDZIE WŁAŚCIWY WYNIK.

Wróć do Archiwum