DAROWANIE ŻYCIA KRÓLOWI SAULOWI

- 1 Księga Samuela 14 i 15 rozdział

KRÓL SAUL był pierwszym królem Izraela. Był wysoki, o głowę i ramiona przewyższał swych braci i z ludzkiego punktu widzenia był prawie ideałem. Cechowała go również znaczna mądrość. W rzeczywistości ona go zgubiła. On przeoczył fakt, że jego królestwo różni się od innych królestw i usiłował sprawować swe rządy według zwyczajów innych władców. W przypadku Izraela Bóg zdeklarował się być królem, a osoba zasiadająca na tronie była w rzeczywistości jego reprezentantem i miała być prowadzona przez Niego we wszystkim. Ponieważ Dawid całym sercem pragnął wypełnić te rzeczy i bardzo żałował, ilekroć uświadomił sobie swój błąd, został nazwany „mężem według serca Bożego". Jego serce było prawe.

Namaszczenie Dawida było utrzymywane w tajemnicy, mimo to Saul zaczął dostrzegać, że Boska łaska była z Dawidem i że lud izraelski miłował go, szczególnie po tym, gdy uwolnił ich od Goliata i wygrał wiele walk. Król Saul samolubnie pragnął, aby na tronie zawsze zasiadał ktoś z jego rodziny, dlatego uporczywie dążył do zgładzenia Dawida. Traktował go jako wyjętego spod prawa i przy każdej okazji usiłował go zabić, działając wbrew Boskim zamiarom.

W przeciwieństwie do niego, Dawid, choć dwukrotnie miał w swych rękach życie króla Saula, nie odebrał mu go. Okazał się w tym mężem według serca Bożego. Bóg sprawił, że został namaszczony i miał dać mu tron. Dawid czekał, aż nadejdzie właściwy dla Boga czas. Darując życie królowi Saulowi, Dawid postępował zgodnie z PAŃSKĄ wolą: „Nie dotykajcie się namaszczonych przeze Mnie, a prorokom Moim nie czyńcie nic złego". Król Saul był namaszczony przez Boga i tylko Bóg mógł odebrać mu tron i udzielić go Dawidowi we właściwym dla Niego czasie. Tak też uczynił.

Jak cenne byłoby, gdybyśmy wszyscy nauczyli się tej lekcji cierpliwości i umiejętności oczekiwania na Pana, by On kierował nami we właściwym dla Siebie czasie i według Swych sposobów. Takiego ducha posiadał Jezus: „Nie Moja wola [jako człowieka], lecz Twoja [Ojcze Niebiański] niech się stanie" (Łuk. 22:42).

PYTANIA DO LEKCJI 40

 1. * Kto był pierwszym królem Izraela?
 2. Jak miał na imię jego ojciec? 1 Sam. 9:1
 3. * Jak wyglądał ten syn, który później został królem? 1 Sam. 9:2
 4. 4 Co przeoczył Saul, gdy został królem? Co usiłował zrobić? Jak starał się rządzić?
 5. * Kto był rzeczywistym Królem Izraela?
 6. Kim była osoba na tronie?
 7. * Czym Dawid różnił się od Saula?
 8. * Jak Dawid został nazwany? Jakie serce on miał? Akapit 1.
 9. Czyje namaszczenie było utrzymywane w tajemnicy?
 10. Co Saul zaczął dostrzegać?
 11. * Co lud myślał o Dawidzie? Jakie wybitne zwycięstwo odniósł Dawid? 1 Sam. 17:49.
 12. * Jakiego rodzaju miecza Dawid używał? 1 Sam. 17:50, 51.
 13. * Co rozgniewało Saula na Dawida? 1 Sam. 18: 6-9.
 14. * Dlaczego król Saul usiłował zabić Dawida? Akapit 2.
 15. * Ile razy życie Saula było w rękach Dawida? 16.* Dlaczego Dawid nie zabił Saula? Akapit 3.
 16. * Jakiej lekcji możemy nauczyć się z tej historii?
 17. Kto przejawiał podobnego ducha? Łuk. 22:42. Akapit 4.

* Pytania zaznaczone gwiazdką są przeznaczone szczególnie dla dzieci.

BS '13, 63

Wróć do Archiwum