PYTANIA BIBLIJNE

ZMARTWYCHWSTANIE JAK UDOWODNIONE?

    Pytanie: Proszę o dowody biblijne na zmartwychwstanie Chrystusa.

    Odpowiedź: Dwa wielkie fakty, na których opiera się Boski plan to śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa (1 Kor. 15:3,4).

    1. Pierwszym dowodem Jego zmartwychwstania jest to, że Boskie proroctwa to gwarantowały.

    Zmartwychwstanie Jezusa było wielokrotnie przepowiadane przez Boga, Który nie może kłamać ani błądzić. Ps.2:7 przepowiedział to, zapowiadając, iż w czasie Wieku Ewangelii Bóg sprawi, że Jezus narodzi się na Boskim poziomie. Stało się to przy Jego zmartwychwstaniu (Żyd. 1:1-5).

    Zgodnie z Psalmem 16:8-11 Bóg pocieszył go w obliczu cierpień i śmierci obietnicą, iż nie zostanie pozostawiony w stanie śmierci, lecz zostanie z niego wyprowadzony do pełni Boskiej natury i życia.

    2. Drugim dowodem zmartwychwstania Jezusa są wiarygodne dowody jego rzeczywistości.

    Jedną grupą świadków byli żołnierze strzegący Jego grobu, najemnicy Rzymian i Sanhedrynu. Możemy uważać strażników za bezstronnych świadków; do momentu, kiedy zostali przekupieni, aby rozpowszechnić kłamstwo, iż uczniowie Jezusa wykradli Jego ciało, gdy oni spali, oni osobiście nie mieli nic do stracenia bez względu na to, czy on zmartwychwstał, czy też nie. W ten sposób ich pierwotny raport, tak jak jest to zapisane w Piśmie Świętym (Mat. 28:11-15) mówił prawdę - Jezus powstał z martwych.

    Kolejną grupą świadków byli aniołowie. Wyraźnie potwierdzili oni Jego zmartwychwstanie - "Niemaszci go tu" i "powstał" (Mat. 28:6). Ich świadectwo jest zupełnie wiarygodne.

    Innymi świadkami Jego zmartwychwstania byli co najmniej:

    • Maria Magdalena (Mat. 28:1)

    • Kobiety, które przyszły wcześnie do grobu, aby namaścić Jego ciało (Marek 16:1)

    • Piotr i Jan (Jan 20:3-6)

    • Dwaj w drodze do i w Emaus, z których jeden mógł być Jakubem Mniejszym (Łuk. 24:13)

    • Dziesięciu Apostołów w górnym pokoju następnej nocy po zmartwychwstaniu (Jan 20:19,24)

    • Dziesięciu Apostołów i Tomasz (tydzień później) (Jan 20:26)

    • Siedmiu uczniów nad Morzem Tyberiadzkim (Jan 21:1,2)

    • Ponad 500 uczniów w Galilei (IKor. 15:6)

    • Jedenastu Apostołów przy Jego wniebowstąpieniu (Mat. 28:16)

    • Saul (Paweł) w drodze do Damaszku (Dz.Ap. 9:1-6)

Stronnicze świadectwo?

    Sceptycy naturalnie twierdzą, że ci świadkowie, będąc przyjaciółmi Jezusa, byli stronniczy, i że ich świadectwo jest niewiarygodne.

    Na ten zarzut odpowiadamy, że przede wszystkim oni wątpili w Jego zmartwychwstanie aż do chwili, gdy otrzymali tego dowody. Co więcej, nie mieli do zyskania ani sławy, wygody, bogactwa, ani władzy, lecz wiele do stracenia z tych rzeczy za świadczenie o zmartwychwstaniu. Znieśli najwyższe samozaparcie, prześladowanie, straty, trudności, niedostatki, tortury i, w wielu przypadkach, śmierć na skutek składania swoich świadectw. To czyni ich bardzo wiarygodnymi świadkami.

Wrogowie Jezusa poświadczali Jego zmartwychwstanie

    Nawet niektórzy z wrogów Jezusa dali świadectwo o Jego zmartwychwstaniu. Pierwszymi z nich byli członkowie Sanhedrynu. Kiedy strażnicy zawiadomili ich o zmartwychwstaniu Jezusa, oni nie byli w stanie obalić ich relacji. Zmuszeni do jej uznania zjednali sobie żołnierzy za pomocą przekupstwa, jak już wspominaliśmy. Przez przekupienie żołnierzy, aby zdawali relacje, o której wiedzieli, iż jest nieprawdziwa, przyznali, że Jego zmartwychwstanie rzeczywiście miało miejsce.

    Dalsze informacje na temat cierpienia, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa można znaleźć w książce Chrystus - Duch - Przymierza, tom 15 w naszej serii Epifanicznej (w języku angielskim, w jeżyku polskim broszura pt. "OKUP").

SB ’01,30-31; BS '00,30.

Wróć do Archiwum