Uwaga do prenumeraty

Pragniemy poinformować, że w roku przyszłym czasopisma „Teraźniejsza Prawda“ i „Sztandar Biblijny“ bedą się ukazywać z tą samą częstotliwością, jak obecnie. W związku z tym osoby, które dokonały nadpłaty na prenumeratę „Sztandaru Biblijnego” w roku poprzednim (wpłaciły 35 zł za 12 egz. „Sztandaru Biblijnego“, otrzymując w tym roku tylko 6 egz.) są zwolnione z ww. prenumeraty. Cena prenumeraty „Teraźniejszej Prawdy” pozostaje bez zmian i wynosi 15 zł.

Wróć do Archiwum