Rocznik 2005 (numery 203-208)

Sztandar Biblijny nr 203Nr: 203 – Styczeń-Luty 2005 | Pobierz PDF


Tekst Godła na 2005 r. – str. 2 | Treść artykułu
Różnica pomiędzy pragnieniem i czynem? Dlaczego, nawet po przyjęciu woli Bożej powinniśmy postępować ostrożnie?

Klęski – kto jest odpowiedzialny? – str. 6 | Treść artykułu
Czy możemy oskarżać Boga o powodowanie ziemskich klęsk? W jaki sposób Bóg przejawia współczucie i miłość w obliczu takich klęsk ? Czy klęski będą nieodłącznie towarzyszyć ludzkości już zawsze?

Ciekawostki – str. 15 | Treść artykułu
Zmiana zdania Sądu Najwyższego w USA w sprawie aborcji?

Pytania Biblijne – str. 16 | Treść artykułu
Jak możemy określić Boską wolę? W jaki sposób Bóg wskazuje Swoją wolę względem nas? Dodatkowe sposoby określania woli Bożej.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 204Nr: 204 – Marzec-Kwiecień 2005 | Pobierz PDF


Wieczerza Pańska – str. 18 | Treść artykułu
Coroczne obchodzenie śmierci naszego Pana. Niedziela dniem zmartwychwstania.

Jednorodzony Syn – str. 22 | Treść artykułu
Jezus, pierwsze i ostatnie bezpośrednie stworzenie Boga. Syn przewyższający innych.

Ciekawostki – str. 26 | Treść artykułu
Szczegóły największego jednorazowego odszkodowania w związku ze skandalem seksualnego wykorzystywania dzieci w kościele Rzymskokatolickim.

Pytania Biblijne – str. 27 | Treść artykułu

 • Dlaczego Jezus musiał doświadczyć śmierci?
 • Zmartwychwstanie!
 • Gdy nie ma obmówcy, ustaje zwada.

Panowanie nad sobą – str. 29 | Treść artykułu
Doniosłe znaczenie samokontroli.

Trzy złote bramy – str. 32 | Treść artykułu
Wiersz.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 205Nr: 205 – Maj-Czerwiec 2005 | Pobierz PDF


Wczesny Wpływ – str. 34 | Treść artykułu
Niewiele rodziców zdaje sobie sprawę z powierzonych im przywilejów i odpowiedzialności wobec dzieci.

Wczesne ćwiczenie – str. 35 | Treść artykułu
Wiersz.

Nieprzemijający wpływ matki – str. 35 | Treść artykułu
Przykład wpływu matki Abrahama Lincolna.

Boskie Tajemnice – str. 36 | Treść artykułu
Komu Bóg objawia Swoją tajemnicę. Kościół Pierworodnych był ziemską czy niebiańską organizacją?

Ciekawostki – str. 41 | Treść artykułu
Plany zagospodarowania i eksploatacji księżyca.

„Izalim ja stróżem brata mego?” – str. 42 | Treść artykułu
Warunki członkostwa w Boskiej rodzinie. Miłość do bliźniego, Głos krwi Abla, Nadzieja dla Kaina.

Ufaj Panu – str. 45 | Treść artykułu
Wiersz.

Pytania Biblijne – str. 46 | Treść artykułu

 • Skąd przybyła żona Kaina?
 • Jak znaleźć czas na studiowanie Biblii?

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 206Nr: 206 – Lipiec-Sierpień 2005 | Pobierz PDF


Wielki biały tron – str. 50 | Treść artykułu
Wpływ waluty amerykańskiej na świat. Jak Bóg „porusza” ziemią i niebem?

Jego rózga i laska – str. 55 | Treść artykułu
Wiersz.

Ciekawostki – str. 56 | Treść artykułu
Wolność religijna w USA, ‚małżeństwa’ tej samej płci oraz raport o tempie rozwoju różnych kościołów.

Jedyny Prawodawca i sędzia – str. 56 | Treść artykułu
Dlaczego prawa prawodawców nie przyniosły ludzkości zadowolenie i szczęścia, i dlaczego Bóg jest tym „jedynym Prawodawcą i Sędzią”?

Doświadczenia Izraela typiczne – str. 59 | Treść artykułu
Wydarzenia z Wieku Żydowskiego w Izraelu wypełniły się w Kościele Ewangelii.

Nadzieja Izraela objawiona – str. 61 | Treść artykułu
Syjonizm.

Pytania Biblijne – str. 62 | Treść artykułu

 • Co należy rozumieć przez „powrót Izraela”?
 • Kiedy wypełni się obietnica Jezusa dana Apostołom, że razem będą sądzić dwanaście pokoleń Izraela?
 • Jak rozumieć tekst o „olbrzymie” z 5 Moj. 3:11?
 • Na co typem są Noe i jego rodzina wraz ze zwierzętami opuszczający arkę?

Wydanie kolejnego tomu Paula S. L. Johnsona – str. 64 | Treść artykułu
Informacja wstępna na temat E15 pt. ‚Chrystus, Duch, Przymierza’.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 207Nr: 207 – Wrzesień-Październik 2005 | Pobierz PDF


Bogacz i Łazarz – str. 66 | Treść artykułu
Czym jest przypowieść i kiedy ta forma jest najczęściej stosowana? W artykule znajdziemy rozsądne wytłumaczenie tej przypowieści oraz dowiemy się na kogo typem jest Łazarz, a na kogo – bogacz?

Chrześcijańska zbroja – str. 70 | Treść artykułu
Jaką zbroję powinien wkładać na siebie chrześcijanin w obecnych czasach? Czy taką samą, jak jego chrześcijańscy przodkowie? Przed kim i przed czym ta zbroja ma go ochronić?

Kłamstwo szatana – str. 72 | Treść artykułu
Największe ze wszystkich kłamstw – kiedy zostało wypowiedziane i jakie pociągnęło za sobą skutki? Inne oszustwa szatana. Kiedy nastanie kres zwodzenia ludzkości przez szatana?

Pytania Biblijne – str. 78 | Treść artykułu

 • Czym jest i gdzie się znajduje niebo?
 • Czy piekło jest jedynie dla złych?
 • Gdzie przebywają źli aniołowie?

Wydanie kolejnego tomu Paula S. L. Johnsona – str. 80 | Treść artykułu
Informacja wstępna na temat E15 pt. ‚Chrystus, Duch, Przymierza’.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 208Nr: 208 – Listopad-Grudzień 2005 | Pobierz PDF


Chleb żywota – str. 82 | Treść artykułu
Historia cudownego rozmnożenia chleba i nakarmienia ludu, jest lekcją wierności i posłuszeństwa dla nas chrześcijan.

„Skarby śniegu” – str. 87 | Treść artykułu
Płatki śniegu i ich symbolika.

Czy Biblia jest godna zaufania – str. 87 | Treść artykułu
Relacja z pewnej rozmowy z osobą wątpiącą w natchnienie Biblii.

Radość dla świata – str. 88 | Treść artykułu
Narodziny Jezusa były prawdziwą radością dla świata. Gdziekolwiek dociera prawda o Boskiej zbawiennej miłości docierają także błogosławieństwa Boże.

Boski standard – str. 92 | Treść artykułu
Biblijne historie związane z izraelskimi królami są dla nas lekcją walki o wyrobienie Chrystusowego charakteru.

Pytania Biblijne – str. 94 | Treść artykułu

 • „Któż pokaże czystego z nieczystego? Ani jeden.” (Hiob 14:4) – Jak to się stało, że Jezus był doskonały, podczas gdy Jego matka była niedoskonała?

Data Pamiątki w 2006 roku – str. 96 | Treść artykułu

Uwaga do prenumeraty – str. 96 | Treść artykułu