Tekst Przewodni na 2007 Rok

Patrząc na Jezusa ...

Pomyślcie o Nim, jak wiele zniósł ...

abyście nie osłabli i nie upadli na duchu.

List do Żyd. 12: 2, 3.

Lecz ci, którzy ufają Panu ... nie osłabną.

Izajasza 40:31

Wróć do Archiwum