Rocznik 2007 (numery 215-220)

Sztandar Biblijny nr 215Nr: 215 – Styczeń-Luty 2007 | Pobierz PDF


Oczekuj na Pana – str. 2 | Treść artykułu
W jaki sposób należy czekać na Pana? Co jest właściwą bojaźnią?

Przygotowanie do panowania Chrystusa – str. 5 | Treść artykułu
Lud Pański zawsze oczekiwał na wypełnienie się proroctw na długo przed nadejściem właściwego czasu ich wypełnienia.

Chrzest – str. 8 | Treść artykułu
Analiza różnych poglądów na chrzest.

Utwierdzeni w teraźniejszej prawdzie – str. 11 | Treść artykułu
Utwierdzenie w prawdzie oznacza, że starannie studiujemy i badamy Słowo Boże.

Boska chwała w niebie – str. 14 | Treść artykułu
Poznanie wszechświata pogłębia naszą cześć dla Stworzyciela.

Pytania Biblijne – str. 15 | Treść artykułu

  • Jak często powinniśmy obchodzić pamiątkę śmierci Pańskiej (1 Kor. 11:26)?

Data Pamiątki w 2007 roku – str. 16 | Treść artykułu
Sobota, 31 marca, po godz. 18:00

Tekst Przewodni na 2007 Rok – str. 16 | Treść artykułu
List do Żyd. 12:2,3; Izajasza 40:31

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 216Nr: 216 – Marzec-Kwiecień 2007 | Pobierz PDF


Ukrzyżowanie – str. 18 | Treść artykułu
Biblijny opis o ukrzyżowaniu naszego Pana jest przedstawiony najprościej i bez upiększeń, to jednak w swej prostocie jest jednym z najbardziej wzruszających w całej historii świata.

Przygotowanie do panowania Chrystusa – str. 22 | Treść artykułu
Zbiór fałszywych kościołów jest w Biblii określony nazwą Babilon; ta nazwa oznacza zamieszenie. Wraz z końcem Czasów Pogan następuje upadek Babilonu.

Rady do studiowania Biblii – str. 25 | Treść artykułu
Co jest Boską prawdą? Co jest Słowem Bożym? Tutaj znajdziesz odpowiedź na te i inne pytania.

Pierwszy epokowy dzień – str. 30 | Treść artykułu
Opis Dni Twórczych podany w Księdze Rodzaju nie odnosi się do budowy naszego globu, lecz do przystosowania jej do zamieszkania przez człowieka.

Wydanie kolejnego tomu Paula S.L. Johnsona – str. 32 | Treść artykułu
Informacja wstępna na temat E 11 pt. „EXODUS”

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 217Nr: 217 – Maj-Czerwiec 2007 | Pobierz PDF


Przyzwyczajenie – str. 34 | Treść artykułu
Różne „stare przyzwyczajenia” tkwią w nas i jest nam bardzo trudno się ich pozbyć. Ten artykuł podaje pomocne rady do odnowienia umysłu, do zmiany naszych przyzwyczajeń na nowe.

Przygotowanie do panowania Chrystusa (c.d.) – str. 42 | Treść artykułu
Zgodnie z chronologią biblijną czas Paruzji i Obecności Jezusa Chrystusa rozpoczął się w 1874 roku. Są liczne znaki potwierdzające to, szczególnie sposób w jaki Pan postępuje względem Swego ludu.

Małe liski – str. 44 | Treść artykułu
W symbolach biblijnych lisy przedstawiają błędy jakiejś osoby w wierzeniach i praktyce. Odszukajmy, złapmy i zabijmy wszystkie te symboliczne nasze liski.

Drugi dzień, czyli epoka – str. 47 | Treść artykułu
Każdy z Siedmiu Dni Twórczego Tygodnia był okresem siedmiu tysięcy lat. Co Bóg stworzył w drugim epokowym dniu?

Powód do wdzięczności – str. 48 | Treść artykułu
Wiersz

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 218Nr: 218 – Lipiec-Sierpień 2007 | Pobierz PDF


Islam – Mahomet i muzułmanie – str. 50 | Treść artykułu
W ostatnich latach Islam wysuwa się na pozycję największej religii na świecie. Z tego powodu wiele osób pyta o pochodzenie i historię islamu i muzułmanów, o ich doktryny i praktyki. Ten artykuł odpowiada na te pytania.

Przygotowanie do panowania Chrystusa (c.d.) – str. 61 | Treść artykułu
Liczne proroctwa wypełniły się, gdy naród izraelski zaczął stopniowo powracać do swojej ziemi. Od 1948 roku Żydzi mają uznany i ustanowiony narodowy rząd w Palestynie.

Trzeci dzień, czyli Epoka – str. 63 | Treść artykułu
Piękny w prostocie opis Stworzenia dnia trzeciego.

Przekonywające słowa rekomendacji – str. 64 | Treść artykułu
Na temat Boskiego Planu Wieków ze strony współwydawcy Konstytucji Atlanty przez niektórych zapamiętanego jako „Bill Arp.” .

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 219Nr: 219 – Wrzesień-Październik 2007 | Pobierz PDF


Islam w XXI wieku – str. 66 | Treść artykułu
Artykuł omawia pisma i tradycje Islamu, muzułmańskie credo oraz zobowiązania wiary. Analiza faktów dowodzi, że Biblia jest wyższa nad Koranem, a Chrześcijaństwo przewyższa Islam.

Armagedon – str. 76 | Treść artykułu
Wiele osób uważa, że żyjemy w czasach Armagedonu. Przyjrzyjmy się otaczającej nas rzeczywistości przez pryzmat Słowa Bożego.

Bogactwo i mądrość Salomona – str. 77 | Treść artykułu
Mądrość Salomona była mądrością świecką, a pomimo to wzbudzała uwagę i podziw świata.

Mądry wybór Salomona – str. 78 | Treść artykułu
Pomimo swojej wielkiej mądrości, Salomon uległ samolubstwu i stał się gnębicielem swego ludu. Jest jednak wspaniałym typem wskazującym na większe i wspanialsze rzeczy.

Czwarty dzień czyli Epoka – str. 79 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam opis Czwartego Dnia w Stworzeniu Boga.

Źródło wszelkich błogosławieństw – str. 80 | Treść artykułu
Bóg Jehowa jest Źródłem wszelkich błogosławieństw zarówno dla aniołów, jak i dla ludzi.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 220Nr: 220 – Listopad-Grudzień 2007 | Pobierz PDF


Posłuszeństwo – str. 82 | Treść artykułu
Co rozumiemy przez posłuszeństwo? Posłuszeństwo ma miejsce, gdy my szczerze akceptujemy wolę innej osoby, a następnie staramy się skrupulatnie ją wypełniać.

Mistrzu, mów! – str. 88 | Treść artykułu
Wiersz.

Oczekiwanie na Mesjasza – str. 89 | Treść artykułu
Co szczególnego wiązało się z Jezusem, że Izrael oczekiwał Jego narodzin? W odpowiedzi na to pytanie stwierdzamy, że wiele wieków wcześniej Bóg uczynił pewną obietnicę, która nie została wypełniona. Ta obietnica zawierała myśl, że narodzi się święte dziecię, które przyniesie szczególne błogosławieństwa dla całej ludzkości.

Najbardziej doskonały dar? – str. 94 | Treść artykułu
Istnieje dar, który nigdy się nie wyczerpie, dar tak doskonały, że będzie trwał przez całą wieczność. Tym darem jest dar życia wiecznego od Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.

Piąty dzień czyli Epoka – str. 95 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam opis Piątego Dnia w Stworzeniu Boga.

Data Pamiątki w 2008 roku – str. 96 | Treść artykułu
Sobota, 20 marca, po godzinie 18:00