TRZECI DZIEŃ, CZYLI EPOKA

"I rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody, które są pod niebem, na jedno miejsce, a niech się okaże miejsce suche; i stało się tak. I nazwał Bóg suche miejsce ziemią, a zebranie wód nazwał morzem." - Księga Rodzaju 1:9,10.

    Piękna prostota tego wyrażenia może prowadzić nas do błędnego rozumowania, że gromadzenie wód oceanów i wypiętrzanie się pasm górskich było nadprzyrodzonym dziełem. Jednak Boskie działania, choć wszystkie są wielkie i wspaniałe, są zwykle dokonywane rozsądnymi metodami, określanymi jako "prawa natury", a te prawa natury muszą być wyznaczone przez Boga natury.

    Kosmogoniczna teoria pierścieni głosi, że kilka z nich skondensowało się nad Ziemią podczas Trzeciego Dnia Epokowego i że zgodnie z Boskim zamiarem, one wywierały na skorupę ziemską tak wielki nacisk, iż wytworzyły się na niej wypukłości i wgłębienia. Obszary depresji stały się łożyskami oceanów, natomiast wypiętrzenia stały się łańcuchami górskimi. Tym sposobem dzieło Trzeciego Dnia zostało dokonane. Wody zostały zebrane do mórz i oceanów; wyniesiony suchy ląd zaczął się stopniowo osuszać w przygotowaniu do rozpoczęcia wegetacji. To osuszanie z pewnością wymagało długiego czasu - 1 Moj. 1:9,10.

    Nie powinniśmy przypuszczać, że wszystkie znane nam obecnie kontynenty wyłoniły się w Trzecim Dniu Epokowym. Jest bardzo prawdopodobne, że kontynent amerykański wyłonił się o wiele później niż Europa, Azja i Afryka. Trzęsienia ziemi już w naszych czasach zmieniały powierzchnię lądów. One udzielają nam realnego wyobrażenia o tym, jak został wykonany Boski rozkaz w Trzecim Dniu, jako przygotowanie ziemi do procesów wegetacji.

    Odpowiednio do tego czytamy dalej: "I zrodziła ziemia trawę, ziele wydające nasienie, według rodzaju swego i drzewo czyniące owoc." Można powiedzieć, że wegetacja rozpoczęła się w Trzecim, czyli Karbońskim Okresie, lecz nie osiągnęła swej pełni aż do czasu, gdy do ziemi przedostało się światło słoneczne. Istnieją pewne gatunki traw i inne rośliny, które najlepiej rozwijają się w miejscach zacienionych.

PYTANIA DO LEKCJI 4

1. Jakie dzieło zostało dokonane podczas Trzeciego Dnia?

2. Czy były to nadprzyrodzone działania? Akapit 2

3. Kto wyznacza prawa natury?

4. Wyjaśnij teorię Kosmogonii. Akapit 3, Patrz Encyklopedia.

5. Czy wszystkie kontynenty wyłoniły się w tym samym czasie? Akapit 4

6. Czy mamy jakieś współczesne, fizyczne dowody na to, że one nie powstały w tym samym czasie?

7. Co powoduje zmiany w powierzchni lądu? Akapit 4

8. Kiedy rozpoczęła się wegetacja? 1 Moj. 1:11,12

9. Kiedy osiągnęła pełnię rozwoju? Dlaczego nie wcześniej? Akapit 5

10. Co jest określane przez Okres Karboński? Patrz Encyklopedia.

11. Czy pewne gatunki roślin rozwijają się w cieniu?

    "Tak, 'Bóg widział, że to było dobre." Praca została dobrze wykonana. Morza i kontynenty pozostają na swoich miejscach. Jest to dobre dla nich wszystkich; dobre dla mieszkańców lądu, dla żeglarzy na pełnym morzu i dla mieszkańców oceanu. Dzieło to chwali Pana. O tak, wszystkie Boskie dzieła wielbią Go. Także i my chwalimy Pana, jedynego, który czyni cuda, którego imię jest święte i godne czci!" - Paul S. L. Johnson, Epifaniczne Wykłady Pisma Świętego, Tom 2, Stworzenie, s.388.

SB ’07,63; BS ’07,61.

Wróć do Archiwum