PIĄTY DZIEŃ, CZYLI EPOKA

    Znajdujące się w wodzie i w powietrzu związki węgla zostały wchłonięte przez skorupiaki morskie, z których powstały pokłady wapienne, i przez bujną roślinność, która zamieniła się w złoża węglowe, natomiast atmosfera ziemska zaczęła się na tyle oczyszczać, że stało się możliwe życie zwierząt oddychających powietrzem. Na ten okres przypada rozwój ziemnowodnych gatunków zwierząt, takich jak krokodyle i inne, które mogą żyć zarówno w środowisku wodnym, jak i lądowym. Do tego okresu należą ptaki, a przy jego końcu pojawił się mamut i leniwiec.

    Pomiędzy teorią ewolucji a Biblią istnieje wyraźny konflikt, niemniej jednak towarzyszy mu wiele niepotrzebnych tarć.

    Jedynie w odniesieniu do człowieka Biblia wyraźnie oświadcza, że jest on szczególnym, bezpośrednim stworzeniem Boga. Oświadczenia Księgi Rodzaju w stosunku do stworzeń niższego rzędu przychylają się raczej do procesu zbliżonego wyspecjalizowanej ewolucji. Bóg rzekł: "Niech hojnie wywiodą wody płaz duszy żyjącej, a ptactwo niech lata nad ziemią" - 1 Moj. 1:20, 21. Fakt, że początek życia miał miejsce w wodzie, a następnie powstały ptaki i w dalszej kolejności zwierzęta lądowe, jest w zupełnej zgodności z odkryciami naukowymi.

    Teoria Darwina rozczarowała tych, którzy uwierzyli w nią naiwnie i bez dostatecznego sprawdzenia dowodów jej prawdziwości (1 Tym. 6:20).

    Doświadczenia z ostatnich lat pokazują, że każde połączenie gatunków i rodzajów, nawet jeśli jest częściowo udane, prowadzi do przywrócenia pierwotnego stanu w trzecim lub czwartym pokoleniu roślin, kwiatów, owoców czy zwierząt.

    Właściwa wydaje się myśl, że pod Boskim nadzorem różne rodzaje stworzeń osiągnęły pewien poziom rozwoju i stałość gatunków nie w tym celu, by odchylić się od nich lub zmienić się ponownie. Nie ma najmniejszej sugestii odnoszącej się do ewolucji człowieka ze stworzenia niższego rzędu. Lecz wprost przeciwnie, Biblia dostarcza jedynie podstawy, by wierzyć, "że człowiek Boży był ... dostatecznie wyćwiczony [wyposażony]" - 2 Tym. 3:17.

 

Pytania do lekcji 6

1 Mojżeszowa 1:20-23

1. Wyjaśnij w jaki sposób atmosfera ziemska została na tyle oczyszczona, by umożliwić życie zwierzętom oddychającym powietrzem.

2. Co Bóg stworzył podczas piątego dnia?

3. Co znaczy określenie ewolucja? Patrz słownik.

4. Czy jest jakaś zgodność pomiędzy Biblią a teorią ewolucji?

5. Czy jest jakiś dowód, że różne rodzaje gatunków nie osiągnęły pewnej stałości, z której nie mogły by się rozwijać dalej? Wyjaśnij to twierdzenie na podstawie Wykładów Pisma Świętego, Tom VI, s.36.

6. Kto jedynie jest szczególnym bezpośrednim stworzeniem Boga?

7. Czy oświadczenia Księgi Rodzaju przychylają się do procesu zbliżonego do ewolucji w stosunku do niższych zwierząt?

8. Skąd wywodzą się początki życia?

9. Co głosi teoria Darwina? Patrz VI Tom, s.19.

10. Co jest bardziej logiczne do przyjęcia - że ślepa, nieświadoma siła działała w rozwoju naszej planety czy pogląd, że ziemia jest częścią Bożego dzieła ukazującego Boską mądrość, porządek i plan działania? Tom VI, s. 17, akapit 2.

11. Czy Pismo Święte podtrzymuje teorię, że człowiek powstał z niższego zwierzęcia?

SB ’07, 95.

Wróć do Archiwum