NAJCZYSTSZA Z RZEK

Znam ja najczystszą z wszystkich rzek,
Co daje życia zdrój
Z niej gdy zaczerpnie wody człek,
Zapewni żywot swój.
Ta woda czyści grzechu brud
I świętym czyni Pański lud.
Najczystsza ona z wszystkich wód;
Tę wodę dał zbawienia cud.

Pieśń Rocznego Godła na 2008 rok
Pieśni Brzasku Tysiąclecia - #215

Wróć do Archiwum