Rocznik 2008 (numery 221-226)

Sztandar Biblijny numer 221Nr: 221 – Styczeń-Luty 2008 | Pobierz PDF


Tekst godła na 2008 rok – str. 2 | Treść artykułu
„Oczyśćcie się wy, którzy nosicie naczynia Pańskie” – Izaj. 52:11.

Najczystsza z rzek – str. 4 | Treść artykułu
Pieśni Brzasku Tysiąclecia nr 215.

Powrót naszego Pana – str. 5 | Treść artykułu
William Miller i chrześcijański ruch przez niego zapoczątkowany zyskał publiczne zainteresowanie ponad 150 lat temu. Chociaż nie jesteśmy Adwentystami Dnia Siódmego to jesteśmy Adwentystami, którzy wierzą w powrót naszego Pana w Jego drugiej obecności. Uważamy także, że William Miller był ważnym reformatorem Kościoła.

Małe początki – str. 11 | Treść artykułu
Wielkie dzieła mają zazwyczaj małe początki. Podobnie rzecz się ma z realizacją Boskiego Planu Wieków.

Szósty dzień, czyli Epoka – str. 14 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam opis Szóstego Dnia w Stworzeniu Boga.

Ów rok, co przed nami – str. 16 | Treść artykułu
Wiersz.

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 222Nr: 222 – Marzec-Kwiecień 2008 | Pobierz PDF


Okup – str. 18 | Treść artykułu
Jezus dał Samego Siebie na Okup (równoważną cenę) na początku Swej służby, w chwili Jego poświęcenia się. Ofiarowanie Samego Siebie, „człowieka Jezusa Chrystusa”, Pan zakończył na Kalwarii. Jednak złożenie ofiary było jedną sprawą, a zastosowanie jej wartości było drugą sprawą.

Wiara zapewnia życie – str. 22 | Treść artykułu
Liczne historie z życia naszego Pana są wspaniałymi ilustracjami ukazującymi próby i sprawdziany wiary. Powinny nas one uczyć czegoś w odniesieniu do planu działania Pana wobec tych, którzy przybliżają się do Niego w modlitwie.

Zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych – str. 27 | Treść artykułu
Zmartwychwstanie sprawiedliwych nie może oznaczać zmartwychwstania tych, którzy byli doskonali, ponieważ nie ma nikogo doskonałego, nikogo sprawiedliwego, „ani jednego.” Jak zatem rozumieć te słowa Pisma Świętego?

Siódmy dzień, czyli Epoka – str. 31 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam opis Siódmego Dnia w Stworzeniu Boga.

Poranek zmartwychwstania – str. 32 | Treść artykułu
Wiersz

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 223Nr: 223 – Maj-Czerwiec 2008 | Pobierz PDF


Państwo Izrael – str. 34 | Treść artykułu
W kontraście do złowieszczych wiadomości o nasilającym się światowym kryzysie, czymś zupełnie wyjątkowym jest wydarzenie o prawdziwie historycznych, niezwykłych rozmiarach, które, wbrew wszelkiemu precedensowi i prawdopodobieństwu, wystąpiło na światową scenę. Powtórne zgromadzenie rozproszonego narodu Izraela do ich starożytnej ojczyzny ze wszystkich krajów świata, do których byli wypędzeni i wygnani na ponad 2500 lat oraz ich nagłe, dramatyczne podniesienie się do statusu państwowego i wpływu na sprawy świata ma wyjątkowy wymiar w historii świata.

Biblia kontra Koran – str. 43 | Treść artykułu | Plik audio MP3
Stwierdzenia Koranu w wielu kwestiach bezpośrednio sprzeciwiają się naukom Pisma Świętego, co wykaże na kilku przykładach ten artykuł.

Żydzi – str. 48 | Treść artykułu
Wiersz

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 224Nr: 224 – Lipiec-Sierpień 2008 | Pobierz PDF


Klucz do życia – str. 50 | Treść artykułu
Klucz do Życia Wiecznego jest najbardziej istotną sprawą dla każdego chrześcijanina. Każdy z nas musi posiadać ten klucz, jeśli pragnie osiągnąć życie wieczne. Ale czym jest ten Klucz?

Samoocena – str. 57 | Treść artykułu
Samoocena może być zdefiniowana jako uznanie dla siebie, wzgląd na samego siebie i poczucie własnej wartości. Ona oznacza opinię, ocenę i uznanie, jakie mamy dla siebie samych.

Dwie żaby – str. 61 | Treść artykułu
Wiersz

Pytania Biblijne – str. 62 | Treść artykułu

  • Czy werset 2 Kor. 5:8 nie dowodzi, że kiedy osoba umiera, to trwa dalej w świadomej egzystencji?

Stworzenie matki Ewy – str. 63 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam opis stworzenia matki Ewy.

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 225

Nr: 225 – Wrzesień-Październik 2008 | Pobierz PDF


Wielki Dzień Pojednania – str. 66 | Treść artykułu

Poza stronami Biblii nigdzie w świecie nie znajdziemy żadnego wyjaśnienia obecnych warunków ludzkości, które satysfakcjonowałoby serce i umysł. Artykuł ten w wielkim skrócie stara się przybliżyć te sprawy z punktu widzenia Biblii.

Zmartwychwstanie przez Boską Moc – str. 71 | Treść artykułu
W jaki sposób nastąpi wzbudzenie zmarłych w ziemskim Królestwie? Czy nie spowoduje to wielkiego zamieszania i w rzeczywistości obawy? Czy pojawienie się milionów ludzkich istot nie spowoduje wielkiego głodu i braku dla wszystkich i nie przerwie wszystkich spraw na świecie?

Przesadna samoocena – str. 74 | Treść artykułu
Dokończenie artykułu z Sz.B. nr 224.

Listy do redaktora, odpowiedzi na pytania – str. 78 | Treść artykułu

  • Jak mamy rozumieć Obj. 1:7, które mówi, że wszelkie oko ujrzy Go w Jego drugim przyjściu?

Zwiedzenie matki Ewy – str. 80 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam opis zwiedzenia matki Ewy.

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 226Nr: 226 – Listopad-Grudzień 2008 | Pobierz PDF


Finansiści drżą – str. 82 | Treść artykułu
W tych trudnych dniach i prawdopodobnie po raz pierwszy w historii, myślący ludzie są zdziwieni i zatrwożeni na prawdziwie niespotykaną skalę, gdy perspektywa załamania się i rozpadu porządku naszego świata, niczym ciemne widmo, wyłania się przed ich umysłami. Najwyraźniej, nasz „finansowy domek z kart” drży i zbliża się do ruiny.

Właściwa samoocena – str. 87 | Treść artykułu
W dwóch poprzednich numerach rozważaliśmy o braku czyli przeciwieństwie samooceny oraz jej przesadnym wyrażaniu. Obecnie słuszne będzie zastanowienie się nad sposobami rozwoju tej właściwej cechy charakteru.

Pycha poprzedza upadek – str. 91 | Treść artykułu
Wiersz

Miejsce uzurpowane przez św. Mikołaja – str. 91 | Treść artykułu
Powiedzmy naszym dzieciom, że Mikołaj jest jedynie baśnią, że on nie jest prawdziwy!

Wypędzenie z Edenu – str. 94 | Treść artykułu
Kolejna lekcja z Fotodramy Stworzenia przedstawia nam opis sprawiedliwej kary jaka spadła na pierwszych rodziców i ich dzieci za nieposłuszeństwo.

25 grudnia – tekst Manny – str. 95 | Treść artykułu

Dziękczynienie – str. 96 | Treść artykułu
Pierwsza oficjalna deklaracja prezydencka wydana w Stanach Zjednoczonych.

Data Pamiątki w 2009 roku – str. 96 | Treść artykułu
Środa, 8 kwietnia, po godz. 18:00.