SZÓSTY DZIEŃ, CZYLI EPOKA

    W miarę jak powietrze nasycone dwutlenkiem węgla oczyszczało się, roślinność mniej się rozrastała. Odpowiednio zmieniały się też zwierzęta. Grubokościsty leniwiec i mamut ustąpiły miejsca mniej kościstym gatunkom zwierząt, znanym obecnie.

    Wysoki poziom wprzypadku stworzenia człowieka jest uwidoczniony w jego ogromnej wyższości nad zwierzętami. Pierwszy człowiek Adam był wyobrażeniem swojego Stwórcy, najwyższym rodzajem cielesnej lub ziemskiej istoty. Ten obraz Stwórcy polegał na podobieństwie pod względem moralnym i intelektualnym. Na podstawie stanu współczesnego człowieka trudno jest ocenić, co oznaczało Boski obraz, ponieważ nie mamy do porównania żadnego przykładu doskonałego człowieczeństwa. "Wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej", w której został stworzony Adam (Ps. 8:6). Króluje grzech i śmierć, a Boskie podobieństwo zostało utracone. Wszystko wymaga Restytucji.

    Bóg stworzył człowieka przy końcu szóstego dnia, czyli w przybliżeniu czterdzieści dwa tysiące lat od początku zaprowadzania ładu na ziemi.

    Z tego punktu widzenia obraz Boga oznaczał istotę ludzką pozostającą w zupełnej harmonii z Bogiem, istotę, w której nie ma żadnej niesprawiedliwości ani niegodziwości. Przestępstwo Adama ani nie było rezultatem nieświadomości, ani pełnej samowoli. Ono było rezultatem pokusy spotęgowanej ograniczoną wiedzą człowieka. Jego odpowiedzialność dotyczyła posiadanej przez niego wiedzy. On miał świadomość swego nieposłuszeństwa Bogu.

    Myśląc o człowieku stworzonym według obrazu Boga, spoglądamy instynktownie na "człowieka Chrystusa Jezusa", "świętego, niewinnego, niepokalanego i odłączonego od grzeszników", podobnego do pierwszego Adama, którego kara stała się przyczyną Jego przyjścia na świat - 1 Kor. 15:22.

    "Według podobieństwa naszego niech panuje." Panowanie Adama nad niższymi zwierzętami było podobne do panowania Boga nad wszechświatem. Aniołowie, choć są stworzeni według obrazu Boga, nie posiadają boskiej władzy nad stworzeniami niższego rzędu. Panowanie człowieka, które zostało utracone przez grzech, ma być przywrócone przez Królestwo Mesjasza - Dzieje Apostolskie 3:19-21.

 

***

Pytania do lekcji 7

1. Jakie zmiany miały miejsce w atmosferze? Patrz poprzednia lekcja. Akapit 1.

2. Czym jest węgiel? Patrz Encyklopedia.

3. Co stało się z węglem w atmosferze? Patrz poprzednia lekcja.

4. Jakie zmiany zaszły w przypadku zwierząt, w związku ze zmianami w atmosferze?

5. Wjaki sposób został stworzony pierwszy człowiek?

Co oznacza "obraz"? Akapit 2.

6. Jak doskonały człowiek stworzony na obraz Boga, różni się od dzisiejszego człowieka?

7. Kiedy został stworzony człowiek? Akapit 3.

8. Czy Adam zgrzeszył z powodu nieświadomości lub samowoli?

9. Za co Adam był odpowiedzialny?

10. Czy prócz Adama była jakaś inna osoba mająca obraz Boga? Żyd. 7:26.

11. Skąd wiemy, że Jezus był doskonałym człowiekiem i był obrazem Boga? Wykłady Pisma świętego, Tom V, s.428,480.

12. Pod jakim względem Adam miał podobieństwo Boże? Akapit 6.

13. Jakie panowanie zostało mu udzielone? 1 Moj. 1:28.

14. Czy prawo do rządzenia innymi ludźmi było częścią tego panowania?

15. Czy to prawo pozwala na ciemiężenie drugiego człowieka? Patrz 2 Moj. 22:21; Ps. 10:16-18; Kol. 4:1; Mat. 7:12.

16. Jeśli człowiek miał panowanie nad zwierzętami, dlaczego obecnie ludzie nie mają władzy nad pewnymi dzikimi zwierzętami?

17. Czy uważasz, że pierwotnie wszystkie zwierzęta były uległe i czy ponownie takie się staną? Dlaczego? 1 Moj. 2:19,20. Izaj. 11:6-9.

SB ’08, 15.

Wróć do Archiwum