ÓW ROK, CO PRZED NAMI

Stojąc na progu właśnie wschodzącego roku
Spotykamy się z pociechą, bez lęku i mroku,
Ze słowami przez Ojca wypowiadanymi
Głosem czułym, wiernym, będąc radosnymi.
Bez obaw, więc, dzieci dnia tego, do przodu jedynie,
Bo Słowo Boże nigdy, nigdy nie przeminie!

Ja, Pan, jestem z wami, więc się nie lękajcie.
Pomogę wam i wzmocnię was, serc nie zatrważajcie.
Tak, podtrzymam was zawsze Mą własną prawicą,
Powołani, wybrani przed Moim staniecie obliczem.
Bez obaw, więc, dzieci dnia tego, do przodu jedynie,
Bo Słowo Boże nigdy, nigdy nie przeminie!

Na rok, co przed nami, dobre zaopatrzenie:
Dla biednych, w potrzebie żywych wód strumienie,
Dla smutnych, w żałobie Jego łaska niezmierzona,
Dla słabych, omdlałych pomoc nieograniczona.
Bez obaw, więc, dzieci dnia tego, do przodu jedynie,
Bo Słowo Boże nigdy, nigdy nie przeminie!

On nas nie opuści nie zawiedzie, On nie kłamie.
Przymierza swego wiecznego On nigdy nie złamie.
Wierzcie Jego obietnicy, waszego On strzeże kroku.
Czegóż się lękać? Bóg wszystkim dla nas w tym nowym roku.
Bez obaw, więc dzieci dnia tego, do przodu jedynie,
Bo Słowo Boże nigdy, nigdy nie przeminie!

Wróć do Archiwum