ZWIEDZENIE MATKI EWY

    NOWY TESTAMENT potwierdza historię z 1 Księgi Mojżeszowej dotyczącą zwiedzenia matki Ewy oraz to, że ojciec Adam popadł w nieposłuszeństwo pod jej wpływem. Święty Paweł oświadcza, że Adam nie został zwiedziony i dlatego ponosi większą odpowiedzialność. Pismo Święte w wielu miejscach podaje, że to przez nieposłuszeństwo Adama na całe jego potomstwo spadło potępienie. On jako głowa był zań odpowiedzialny. „Przeto jako przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli” – Rzymian 5:12.

    Pismo Święte mówi, że matka Ewa była spragniona wiedzy, co wykorzystał szatan, przywodząc ją do nieposłuszeństwa. Nie powinniśmy sądzić, że wąż przemówił słyszalnym głosem; lecz raczej tak, jak podaje przysłowie: „czyny mówią głośniej niż słowa”. Jest prawdopodobne, że wąż przemówił właśnie w ten sposób.

    Bóg zezwolił naszym pierwszym rodzicom jeść do woli wszystkie rajskie owoce, z wyjątkiem gatunku nazwanego „drzewem poznania dobra i zła”. To drzewo było zakazane na pewien czas jako próba ich lojalności. Spożycie owoców tego drzewa, przed którym zostali ostrzeżeni, miało sprowadzić na nich przekleństwo - wyrok śmierci. Wąż jadł różne owoce, lecz szczególnie zdawał się lubić zakazane owoce. W wyniku obserwacji dowodzącej, że ten owoc nie zabił węża, matka Ewa doszła do wniosku, iż Bóg zakazał korzystania z najlepszego drzewa w Edenie. Ona uznała, że zabraniając im jeść tego owocu, Bóg miał samolubny cel; że obawiał się iż Jego stworzenia staną się tak mądre jak On Sam.

    Matka Ewa nie mówiła mężowi o swych podejrzeniach. Ona chciała zjeść owoc, posiąść wiedzę, którą Bóg zatrzymywał tylko dla siebie, a następnie Adam wziął w tym udział (1 Moj. 3:6).

    Adam zdawał sobie sprawę z powagi nieposłuszeństwa Ewy. Myślał o długich dniach przeżytych bez jej towarzystwa. Teraz znowu byłby samotny. Z rozpaczy zdecydował dołączyć do Ewy w grzechu i karze za niego. Śmierć Adama była powolnym samobójstwem! Jego umieranie trwało 930 lat.

 

LEKCJA 10

1 Mojżeszowa 3:1-8

1. Kto był zwiedziony, Adam czy Ewa? 1 Tym. 2:14.

2. Dlaczego Adam miał większą odpowiedzialność? Akapit 1.

3. Jaki był rezultat nieposłuszeństwa Adama? Rzym. 5:12.

4. Kto skusił Ewę i w jaki sposób? Akapit 2.

5. Czy Bóg powiedział Adamowi i Ewie, że mogą jeść owoce z każdego drzewa w Ogrodzie Eden? 1 Moj. 2:16, 17; Akapit 3.

6. Dlaczego Bóg zabronił jedzenia tego konkretnego owocu?

7. Jaki najwyraźniej był wniosek Ewy, co do celu Boskiego zakazu?

8. Wyjaśnij metodę zwiedzenia swego męża przez Ewę. Akapit 4.

9. Czy Adam zdawał sobie sprawę z powagi nieposłuszeństwa Ewy? Akapit 5.

10. Gdyby Adam nie uległ, co nastąpiłoby z uwagi na fakt, że Ewa już zgrzeszyła?

11. Jak długo żył Adam? 1 Moj. 5:5.

12. Zharmonizuj to z Boskim wyrokiem mówiącym, że umrze w dniu, w którym zje zakazany owoc? 2 Piotra 3:8.

13. Jakiej lekcji możemy się nauczyć z próby zastosowanej wobec Adama i Ewy?

14. Jaka będzie nagroda za posłuszeństwo? 1 Mojżeszowa 3:1-8.

SB ’08,80.

Wróć do Archiwum