Pycha Poprzedza Upadek

KRÓL wraz z orszakiem w miasteczku się zjawił,
Jadąc na ośle, klauna udającego, świetnie się bawił.
A kiedy ludzie, króla rozpoznając, gorąco go witali
I z wielką radością należny mu hołd składali,
Osioł przysiadał i każdemu kłaniał się dumnie,
Lud pozdrawiając zgromadzony tłumnie.
Król się rozgniewał, kazał rozsiodłać osiołka

I swym pachołkom, choć na ulicy, nie żałować kołka.
Tak tak Mistrz, nie znalazłszy żadnych względów,
Potraktował tych, którzy nadużyli swych urzędów
I nie oddając należnej Panu chwały,
Sobie przypisali składane hołdy i honor cały.
Niestety, upadnie każdy, kto głosu pychy słucha,
Pan pozbawi ich Prawdy i jej świętego ducha.
Nie osiągnie mądrości, jaką by Prawda przyniosła,
Nikt, kto będzie się szczycił odwagą wspomnianego osła.

Wróć do Archiwum