WYPĘDZENIE Z EDENU

    SŁOWO BOGA musi się wypełnić bez względu na to, czy dotyczy obietnicy życia wiecznego, czy też kary śmierci. Bóg nie jest niestały ani nie ma w Nim cienia odmiany. Wyrok śmierci - zapowiedziane przez Pana przekleństwo - został wykonany, chociaż nie od razu. Adam nie został śmiertelnie rażony piorunem. Od samego początku Bóg przewidział wszystko i zaplanował odkupienie Adama, Ewy i ich dzieci. W tym celu przyszedł Jezus i umarł „sprawiedliwy za niesprawiedliwych”. W wyniku tego przekleństwo śmierci będzie ostatecznie usunięte. „I nie będzie więcej żadnego przekleństwa (...)” - nie będzie śmierci, smutku, płaczu ani bólu (Obj. 22:3; 21:4,5).

    Mówiono nam wszystkim i wielu z nas zupełnie w to uwierzyło, że karą za nieposłuszeństwo ojca Adama są wieczne męki, w których ma udział całe jego potomstwo, z wyjątkiem nielicznych - świętych, wybranych. Powiedziano nam, że tak uczy Biblia, a my przyjęliśmy to bez dowodu (1 Tes. 5:21).

    Obecnie chrześcijanie bardziej uważnie studiują Biblię. Przekonują się, że przekleństwo, czyli kara za grzech, jest zupełnie inne. „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć” - Rzym. 6:23. „Dusza, która grzeszy, ta umrze.” Ta kara śmierci ciąży na Adamie i jego potomstwie od sześciu tysięcy lat. Sprowadza cierpienie, smutek, ból i troski; skaziła nasze umysłowe, moralne i materialne życie - Rzym. 5:12.

    To właśnie karę śmierci orzeczono przeciwko Adamowi, zgodnie z opisem Księgi Rodzaju, jak również z Nowym Testamentem. „Przeklęta będzie ziemia dla ciebie (...), ona ciernie i oset rodzić będzie tobie (...). W pocie oblicza twego będziesz pożywał chleba, aż się nawrócisz do ziemi, gdyżeś z niej wzięty; boś proch i w proch się obrócisz”. To z tego przekleństwa wybawił nas Jezus, umierając jako sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Z tego też przekleństwa śmierci Mesjasz wybawia wszystkich przez wzbudzenie z umarłych. „Bo ponieważ przez człowieka śmierć, przez człowieka też powstanie umarłych” - 1 Kor. 15:21.

 

 

Pytania do lekcji 11

1 Mojżeszowa 3:22-24

1. Czy w Bogu jest jakaś niestałość? Ps. 33:11; Jak. 1:17.

2. Czy wyrok śmierci - „z pewnością umrzesz” - został natychmiast wykonany na Adamie?

3. Czy Bóg zaplanował przed zgrzeszeniem Adama odkupienie Adama, Ewy i całej ludzkiej rodziny?

4. Dlaczego umarł Jezus?

5. Czy przekleństwo śmierci zostanie kiedyś usunięte? Obj. 22:3; 21:4, Akapit 1.

6. O czym wiele kościołów uczy jako o karze za grzech Adama? Akapit 2.

7. Czy obecnie ludzie studiują Biblię uważniej niż kiedyś?

8. Co jest karą za grzech? 1 Moj. 2:17; Rzym. 6:23; Ezech. 18:20.

9. Jak długo ta kara spoczywa na Adamie i jego potomstwie? Akapit 3.

10. Jaki jest skutek przekleństwa śmierci dla całej ludzkości?

11. Od czego Jezus nas odkupił?

12. Kto sprowadził śmierć na ludzką rodzinę i kto sprowadzi życie? Akapit 4.

SB ’08,94.

Wróć do Archiwum