DZIĘKCZYNIENIE

    „Zważywszy na to, że obowiązkiem wszystkich narodów jest uznanie opatrzności Wszechmogącego Boga, posłuszeństwo Jego woli, wdzięczność za Jego dobra oraz pokorne błaganie o Jego protekcję i łaskę, obie Izby Kongresu za pośrednictwem wspólnego komitetu poprosiły mnie, abym zalecił ludziom w Stanach Zjednoczonych obchodzenie dnia publicznego dziękczynienia imodlitw, uznając z wdzięcznymi sercami liczne niezwykłe łaski Wszechmogącego Boga, szczególnie przez udzielenie im pokojowej możliwości ustanowienia rządu, dla ich bezpieczeństwa i szczęścia”.

    Dlatego teraz rekomenduję i ustanawiam, by czwartek 26 listopada, przez naród Stanów Zjednoczonych był poświęcony służbie dla tej wielkiej i chwalebnej Istoty, która jest wielkodusznym Autorem wszelkiego dobra, które było, którym cieszymy się obecnie i które nastąpi. Zatem wszyscy połączmy się w składaniu Bogu naszych szczerych i uniżonych podziękowań, za Jego życzliwą troskę i opiekę nad ludem tego kraju, zanim stał się narodem, za Jego niezwykłe i niezliczone łaski, za przychylne działanie Jego opatrzności, której doświadczyliśmy w przebiegu i zakończeniu ostatniej wojny, za wielki spokój, jedność i dostatek, którym się odtąd cieszymy, za pokojowy i rozsądny sposób wprowadzenia rządowych ustaw dla naszego bezpieczeństwa i szczęścia, a szczególnie za niedawne ustanowienie konstytucji narodowej, za obywatelską i religijną wolność, którą jesteśmy błogosławieni, a także za środki zdobywania oraz rozprzestrzeniania się pożytecznej wiedzy oraz ogólnie za wszystkie wielkie i różnorodne łaski, których Jemu upodobało się nam udzielić.

    Zatem połączmy się wnajbardziej pokornym zasyłaniu naszych modlitw i błagań do wielkiego Pana i Władcy narodów i błagajmy Go o przebaczenie naszych narodowych i innych grzechów, o uzdolnienie nas wszystkich czy to w publicznych stanowiskach, czy też prywatnie, do właściwego i dokładnego wykonywania naszych licznych, związanych z nimi obowiązków, aby nasz Narodowy Rząd mógł zapewnić dobrobyt dla wszystkich ludzi, zawsze będąc Rządem sprawiedliwym i mądrym, roztropnie i lojalnie wypełniającym i przestrzegającym konstytucyjnych praw, by chronić i prowadzić władców i narody (szczególnie te, które okazały nam uprzejmość) oraz błogosławić ich dobrymi rządami, pokojem i zgodą; by promować znajomość i praktykowanie prawdziwej religii i cnoty oraz wzrost wiedzy wśród nich i wśród nas oraz w ogólny sposób udzielać wszystkim ludziom doczesnego dobrobytu w takim stopniu, jaki On Sam uważa za najlepszy.”

    Wyszło spod mojej ręki w mieście Nowy Jork,
    3 października, 1789 roku naszego Pana.
    George Washington

    Pierwsza oficjalna deklaracja prezydencka wydana w Stanach Zjednoczonych.

SB ’08,96.

Wróć do Archiwum