DATA PAMIĄTKI W 2009 ROKU

    Środa, 8 kwietnia, po godz. 18:00

     Pamiątka Śmierci Naszego Pana przypada tego roku 8 kwietnia po godz. 18:00. Nów, najbliższy zrównania wiosennego, wystąpi w Jerozolimie 26 marca o godz. 18:28. Odpowiednio 1 Nisan rozpocznie się 26 marca o godz. 18:00, a 14 Nisan rozpocznie się o godz. 18:00 trzynaście dni później, czyli 8 kwietnia o godz. 18:00.

    Niech Pan pobłogosławi Swój poświęcony lud, abyśmy się właściwie przygotowali do uczczenia Jego i Jego wielkiej ofiary za nas (1 Kor. 5:7,8)!

Wróć do Archiwum