Pycha - Zazdrość - Gniew - Morderstwo

1 Mojżeszowa 4:1-16

    MIESZKAJĄC w Edenie Adam i Ewa nie mieli dzieci. Zanim urodził im się pierworodny syn, pracowali ciężko w pocie czoła. Niewątpliwie, już od urodzenia cechowało go zawistne, nieprzyjazne usposobienie. Trud wywoływał drażliwość u tych, którzy z Edenu znali szczęśliwszy los. Wzajemne oskarżanie się, żal do Stwórcy, niezadowolenie z losu - prawdopodobnie odbiły się na ich synu - Kainie. Od tamtej pory świat znajduje się pod "panowaniem grzechu i śmierci".

    Narodziły im się też córki, a potem drugi syn, Abel, który miał zupełnie inne usposobienie niż pierworodny. Życiowe doświadczenia musiały zmiękczyć ich serca. Pamiętali, że z zapowiedzią kary wiązała się wzmianka niosąca nadzieję; a mianowicie, że nasienie niewiasty zetrze głowę węża. Usposobienie Abla wskazuje, że miał skruszone serce i pragnął podobać się Bogu. Gdyby rodzice zdawali sobie sprawę, w jakim stopniu ich stan psychiczny wpływa na potomstwo, wszyscy staraliby się zapewnić jak najlepsze warunki do narodzenia swych dzieci.

    Mijały lata. Kain i Abel czerpali natchnienie z obietnicy dotyczącej nasienia niewiasty oraz nadziei powrotu Bożej łaski. Przyszli do Pana z ofiarami, by otrzymać błogosławieństwo. Bóg przyjął ofiarę ze zwierzęcia, złożoną przez Abla, ponieważ wskazywała ona na konieczność śmierci Jezusa jako podstawy przebaczenia grzechu. Odrzucenie przez Boga ofiary Kaina pokazuje, że bez przelania krwi nie może być odpuszczenia grzechów. Kain powinien postarać się o zwierzę, jako ofiarę nadającą się do przyjęcia, w posłuszeństwie Boskiej woli. Zamiast tego pozwolił, aby gniew, złość, nienawiść i walka rozgorzały w jego sercu, i stał się mordercą - 1 Mojżeszowa 4:5-8.

    Święty Paweł mówi, że krew Abla woła o sprawiedliwość przeciw Kainowi. Lecz krew Jezusa woła do Boga o miłosierdzie dla grzesznika. Każda niesprawiedliwość woła do Boga o sprawiedliwość. Na mocy szczególnego przymierza Jezus i Jego wybrany Kościół kładą swe życie w ofierze za Adama i jego rodzaj (Rzym. 12:1). Po zakończeniu składania "lepszych ofiar" nastąpi Restytucja.

 

 

Pytania do Lekcji 12

1. Czy w ogrodzie Eden Adamowi i Ewie urodziły się dzieci?

2. Kto był ich pierwszym dzieckiem?

3. Jakiego rodzaju usposobienie on wydawał się mieć? Akapit 1.

4. Czy Abel miał takie samo usposobienie jak Kain?

5. Jaki skutek wywarły życiowe doświadczenia na Adama i Ewę?

6. Czy była jakaś wzmianka o nadziei w związku z zapowiedzianym wyrokiem śmierci? 1 Moj. 3:15, Akapit 2.

7. Dlaczego Abel i Kain przyszli do Pana z ofiarami?

8. Jakiego rodzaju ofiary oni złożyli? 1 Moj. 4:3,4.

9. Dlaczego Bóg przyjął ofiarę Abla, a nie Kaina? 1 Moj. 4:4,5. O czym to uczy? Żyd. 11:4.

10. Co Kain odczuwał w związku z tym? 1 Moj. 4:6,7.

11. Jakiej lekcji powinniśmy nauczyć się z 1 Moj. 4:6,7?

12. Co Święty Paweł mówi na temat krwi Abla?

13. Kto, w dodatku do Jezusa, złożył ofiarniczo życie za Adama i jego rodzaj?

14. Co nastąpi, gdy te lepsze ofiary zostaną zakończone? Akapit 4.

SB ’09,15.

Wróć do Archiwum