Wystarczająca siła

Ach, nie pytaj, jak znieść zdołam
Brzemię jutrzejszego dnia?
Starczy troska, czy podołam,
Czy dziś ujdę mocy zła?
Pan Bóg zawsze dla nas ma
Pomoc Swą każdego dnia.

Poems of Dawn, s. 153

Wróć do Archiwum