Mesjańskie panowanie

Oto w obłokach niebieskich nadchodzi
    Umiłowany Boży Syn.
Pasmo jaśniejszych lat niesie,
    Królestwo rozpoczyna Swe.
Winny świat błogosławić będzie
    Miłosierdziem, sprawiedliwością i prawdą.

Ojcze! Przyśpiesz godzinę obiecaną,
    Kiedy u stóp Jego złożona będzie
Wszelka władza, zwierzchnictwo i moc
    Pod niebem całym;
Od bieguna do bieguna, panować będzie
    Pan każdej odkupionej duszy;

Gdy na słowa Jego zważać będą,
    Wśród zajęć swych codziennych,
I przez życie Jego miłości pełne,
    Wzorem dla nich będzie;
Kiedy Ten, który śmierć zwyciężył
    Nad grzechem zwycięstwo odniesie potężne.

Wróć do Archiwum