Synowie Boży, córki ludzkie

1 Mojżeszowa 6:2-5

    ZNACZNIE wcześniej przed stworzeniem człowieka zostali stworzeni aniołowie, jednak aż do dni Adama grzech był nieznany. Według Biblii grzech pojawił się w ogrodzie Eden. Lucyfer, wysoki rangą anioł, długo pielęgnował w swym sercu ambitne zamiary. Jeśli kiedykolwiek nadarzyłaby się okazja, ukazałby Bogu i aniołom swe wielkie plany. Jego myśli są wyrażone przez Proroka: "Wstąpię na niebo, nad gwiazdy Boże [aniołów]... będę równy Najwyższemu" - będę władcą. Kiedy Lucyfer ujrzał pierwszą ludzką parę, kuszony był myślą przeprowadzenia swego eksperymentu. Oni byli nowym rodzajem istot, stworzonych na moralny obraz Boga. Posiadali zdolność prokreacji, której nie miał żaden z aniołów. Ich potomkowie napełniający ziemię mogliby stać się poddanymi Lucyfera, przez których on zrealizowałby swe ambitne plany. I tak Lucyfer stał się szatanem - przeciwnikiem Boga, Izajasza 14:12-14.

    Wszyscy święci aniołowie byli zdumieni. Postępowanie szatana było pierwszym buntem przeciw prawom Wszechmogącego Boga. Nie nastąpiła żadna kara i aniołowie zastanawiali się, czy Bóg jest w stanie wyegzekwować przestrzeganie Swych praw. Mijały wieki, ludzka rodzina ulegała degradacji; Boski wyrok "umierając umrzesz", był stopniowo wykonywany. Szatan uświadomił sobie, że jego królestwo z umierającymi poddanymi byłoby jedynie mizernym osiągnięciem. Obmyślił plan przechytrzenia Boga i rozwinięcia nowego rodzaju istot - hybryd, obdarzonych wyższym rodzajem żywotności.

    Aniołowie posiadali pochodzącą od Boga moc materializowania się. Mogli ukazywać się w ludzkich ciałach, podobnych do tych właściwych człowiekowi. Poświadcza to Biblia (1 Moj. 18). Aniołom zezwolono na kontakt z upadłą ludzkością w celu sprawdzenia, czy będą w stanie przyprowadzić ludzkość z powrotem do Boga (Żyd. 2:5).

    W 1 Mojżeszowej 6:2-5 czytamy, "że widząc synowie Boży córki ludzkie, iż były piękne, brali je sobie za żony, ze wszystkich, które sobie upodobali". Tym
sposobem aniołowie stali się ojcami nowego rodu, różnego od Adamowego. Istnieje zapis, że byli to olbrzymowie, pod względem fizycznym i intelektualnym - "mężowie sławni", którzy napełnili ziemię przemocą.

 

Pytania do Lekcji 15

1. Czy aniołowie zostali stworzeni przed ludźmi? Akapit 1.

2. Gdzie rozpoczął się grzech?

3. Kim był Lucyfer? Jakie były jego zamiary?

4. Do czego był kuszony Lucyfer kiedy ujrzał pierwszą parę?

5. Czym Adam i Ewa różnili się od aniołów?

6. Jak Lucyfer stał się szatanem?

7. Jaki skutek wywarł grzech Lucyfera na świętych aniołach? Akapit 2.

8. Co szatan uświadomił sobie, gdy ujrzał skutki Boskiej kary na ludzkości?

9. Czy aniołowie mogli się materializować? Czy to robili? Akapit 3.

10. Dlaczego aniołom zezwolono na kontakt z ludzkością?

11. Jak źli aniołowie stali się ojcami nowego rodu? Akapit 4.

12. Czym ten ród różnił się od ludzkiej rodziny?

13. Czym oni napełnili ziemię?

SB ’09,47.

Wróć do Archiwum