'Boski Plan Wieków' i 'Nadszedł czas'

Czytelnik „Boskiego Planu Wieków“ na każdym kroku znajduje wzmocnienie wiary i większą bliskość z Panem. Niektóre z zawartych tam tematów:

Dokładne przestudiowanie książki „Nadszedł Czas”, ma inspirujący i zachęcający wpływ na badaczy Słowa Bożego, skupiając ich uwagę na życiu wiecznym, które Pan ma zarezerwowane dla tych, którzy Go miłują. Tematy omówione w książce:

Wróć do Archiwum