KIEDY PRZYGOTOWYWANO ARKĘ

1 Mojżeszowa 6

    PRZEZ WIEKI aniołowie kontynuowali nielojalny kierunek swego postępowania, bez żadnego zewnętrznego przejawu Boskiej możliwości przeszkodzenia im. Tym sposobem zostali wypróbowani wszyscy święci aniołowie oraz wszyscy ci, którzy wybrali nieposłuszeństwo "za dni Noego" - 1 Piotra 3:20.

    Rodzina Noego została wyróżniona jako wyjątkowa, co jest widoczne w zdaniu: "Noe, mąż sprawiedliwy, doskonały wśród swojego pokolenia" - wskazując, że tylko nieliczni, a może nawet nikt oprócz jego rodziny nie posiadał zupełnie czystego pochodzenia - z rodu Adamowego (1 Moj. 6:9). Dlatego rodzina Noego - składająca się z ośmiu osób - obejmowała wszystkich nieskażonych ludzi. Zgodnie z Boskim rozkazem, oni zbudowali Arkę, wydając w ten sposób świadectwo o Boskim zamiarze zesłania potopu.

    Głoszenie przez Noego o Boskim wyroku ukarania ziemi potopem, wydawało się śmieszne. Do czasu potopu w ogóle nie padał deszcz. Ostatni z wielkich "pierścieni", który wtedy zatopił ziemię, składał się z czystej wody. Przez stulecia on rozpościerał się nad firmamentem. Cała ziemia była wielką cieplarnią. Praktycznie nie było żadnych zmian pór roku ani burz, ponieważ wielka powłoka wodna utrzymywała ziemię w warunkach ciągłego lata. O tym okresie czytamy: "Albowiem nie spuścił jeszcze dżdżu Pan Bóg na ziemię" (1 Moj. 2:5). Noe, kaznodzieja sprawiedliwości, z powodu swej wiary w Boskie Słowo był wyśmiewany i uważany za głupca, dokładnie tak, jak inni z Pańskiego ludu w różnych okresach byli i ciągle jeszcze są wyśmiewani przez tych, którym brak wiary.

    W końcu przyszedł potop. "Przerwały się wszystkie źródła przepaści wielkiej". Przerwanie powłoki wodnej sprawiło, że miliony ton wody oberwały się na obydwu biegunach, tworząc dwie ogromne fale przypływowe, które okryły ziemię na dużą głębokość, pogłębiając łożyska oceanów i wynosząc dodatkowe pasma górskie.

    Przypuszcza się, że kolebką świata jest Armenia. Z geologii dowiadujemy się, że ląd w tej okolicy był swego czasu spokojnym stawem osadowym, co potwierdzają ciężkie osady napływowe. W tej okolicy pływała Arka, zanim pod Boską opieką osiadła na górze Ararat wraz ze swym ładunkiem, tak cennym dla zaczątków nowego świata.

 

Pytania do Lekcji 16

1. Jak i kiedy pojawiło się nieposłuszeństwo wśród aniołów?

2. Jak długo ono trwało?

3. Co zrobił Bóg Jehowa w celu wypróbowania ich?

4. Jaki był tego rezultat? 1 Piotra 3:20, Akapit 1.

5. Dlaczego Bóg zajmował się tylko Noem i jego rodziną? 1 Moj. 6:9.

6. Czego oni dokonali? Akapit 2.

7. O czym głosił Noe?

8. Jaki był stan ludzi na ziemi przed potopem? A jaki po potopie?

9. Ilu ludzi nawróciło się w wyniku głoszenia przez Noego?

10. Co było zobrazowane przez Noego i jego głoszenie i jaki był stan społeczeństwa za jego czasów? Akapit 3.

11. Co spowodowało potop? Akapit 4.

12. Jaki był natychmiastowy rezultat?

13. Jak długo woda okrywała ziemię? 1 Moj. 7:24.

14. Co oznacza wyrażenie kolebka świata? I gdzie ona się mieściła?

15. O czym geologia uczy w związku z tym?

16. Gdzie osiadła Arka Noego? Akapit 5.

SB ’09,63.

Wróć do Archiwum